S-velfærd gør én vandskræk

Kære Ole Michaelsen. Tak for dit læserbrev (19.9.), hvor i du forsvarer folketingsmedlem og tidligere skatteminister Ole Stavad, der var blevet noget fortørnet over Tove Bisgaards angreb mod Socialdemokratiets dårlige håndtering af pensionisterne.

Jamen, hr. Ole Michaelsen, konen har jo ret, når hun sagligt siger: Socialdemokratiet vil ikke pensionisterne noget godt. Under SR-regeringen flyttede man skat på arbejde over på grønne afgifter, som udløses på boligen. Dengang var der ingen regulering til pensionisterne. Vi måtte tære på den almindelige regulering. Derfor plejer jeg at illustrere det med, at SR gav en krone med den ene hånd, men tog to med den anden. Det er jo blevet synliggjort i VK-regeringens skatteforlig med støtte fra Dansk Folkeparti og Ny alliance, for nok stiger de grønne afgifter, men så får pensionisterne kompensation ¿ en lille 100 krone pr. mdr. brutto. Nu har Socialdemokratiet så lavet sine 29 velfærdsrettigheder, som de vil ¿give¿ borgerne. De skal finansieres ved at afskaffe VKO-skatteforligets skattenedsættelser, men med opjusteringen af de grønne afgifter m.m. dog uden kompensation til pensionisterne. Den lille hundrede kr. den er på, har Socialdemokraterne jo i den grad latterliggjort. Men guderne må vide, hvad Socialdemokraterne mener med, at den finansiering er socialretfærdig? Når så Socialdemokraterne så siger, at den skal indkøres over 10 år, må det jo være hvert år pr. måned de grønne afgifter skal stige med den lille hundredkr. Når der ikke er tale om kompensation i pensionen er der jo decideret tale om en udhulning af pensionen i samme størrelsesorden, som vi så den i SR-regeringens dage! Hvem sagde Socialdemokratiet ville pensionisterne noget godt? Det eneste vi kan se frem til i Socialdemokratiets 29 velfærdsrettigheder er et dagligt bad på plejehjemmet. Man bliver vandskræk!