Jammerbugt

S: - Vi har fået det vi gik efter

- Der sættes penge af til vores kerneområder, forklarer Eva Rytter

Der bli­ver for­bed­rin­ger på bør­ne­om­rå­det, sko­ler og for de æld­re i det bud­get­for­lig, Ven­stre, So­cial­de­mo­kra­ter­ne, DF og Ej­ler Win­kel (UP) nu er gået sam­men om. ar­kiv­fo­to: per ko­lind

Der bli­ver for­bed­rin­ger på bør­ne­om­rå­det, sko­ler og for de æld­re i det bud­get­for­lig, Ven­stre, So­cial­de­mo­kra­ter­ne, DF og Ej­ler Win­kel (UP) nu er gået sam­men om. ar­kiv­fo­to: per ko­lind

JAMMERBUGT:Socialdemokraterne gik til budgetforhandlingerne mandag aften med et ønske om ekstra skatteindtægter på 43 millioner kroner næste år i Jammerbugt Kommune, men er gået med i et forlig, der ¿kun¿ giver 33 millioner kroner . - Det er der en god forklaring på, siger gruppeformand Eva Rytter. - Vi har fået tilført penge på de områder, vi prioriterer højest, børn, skoler og ældre, og der bliver også plads til at øge trivslen, sundheden og lederudviklingen blandt vores ansatte. Der kommer så færre penge i kassen end først foreslået, forklarer hun. - Når vi ønskede en højere skat, var det for at få penge nok til at opfylde vores ønsker med. Det var ikke et mål i sig selv at hæve skatten, understreger Eva Rytter. Hun erkender, at det ikke var så ligetil at nå til enighed. - Det var lange og seje forhandlinger, men på bundlinjen er vi rimeligt tilfredse, siger hun.