Skolevæsen

S vil bevare 7. klasser på små skoler

Utilfredshed med besparelser på folkeoplysningsudvalgets område

AABYBRO:Socialdemokratiets holdning er helt klar, 7. klasserne skal blive på de små skoler i Birkelse, Gjøl og Nørhalne. Det ligger fast, efter at Socialdemokratiet i Aabybro torsdag aften debatterede særligt dette emne samt tilskud til foreninger efter folkeoplysningsloven. - 7. klasserne skal blive, hvor de er, på de små skoler. Det står i vores partiprogram, og det holder vi fast i, siger Bent Jensen formand for Socialdemokratiet i Aabybro. Dermed er det op til Venstre, om det vil bruge sit flertal til at flytte 7. klasserne til en placering hos 8. og 9. klasser på Biersted og Aabybro skoler eller ej. - Både skolerne og eleverne har bedst af, at 7. klasserne bliver på de små skoler, det giver også mere ro i familierne, konstaterer Bent Jensen efter debatten på generalforsamlingen. - Vi vil ikke afvise, at der kan komme ændringer af skolestrukturen, men vi vil ikke røre 7. klasserne. Vi har nedsat en gruppe, der skal arbejde med vores holdning til skolerne og deres indhold, siger Bent Jensen. Desuden har partiet nedsat en gruppe, som skal forberede partiet til forhandlingerne om kommunens budget 2004, der finder sted i efteråret. På generalforsamlingen blev der også rejst en kraftig kritik af besparelser indenfor folkeoplysningsudvalgets område, samt af den måde hvorpå ændringerne af tilskud til foreninger er gennemført. - Der var mange utilfredse bemærkninger om, at Folketinget reelt har nedsat sit bidrag på folkeoplysningsområdet med 33 pct. Det har også betydet, at kommunen har nedsat sit bidrag, så folkeoplysningsudvalget i alt har haft 50 pct. mindre at arbejde med, siger Bent Jensen. - Der var også en hel del utilfredshed med den måde, som folkeoplysningsudvalget i Aabybro har ændret på tilskuddet til kommunens foreningsliv. Det er blevet ændret fra den ene dag til den anden, uden at foreningerne har vidst noget, siger Bent Jensen. Amtsborgmester Orla Hav var også inviteret, og han konstaterede, at VK-regeringen har klemt økonomien ud af kommunerne, så det ikke var regeringen, men kommunerne der sad tilbage med sorteper, da besparelserne skulle gennemføres. Kredsens folketingsmedlem, Frank Jensen, blev genvalgt som kandidat til tinget. Han citerede Anders Fogh Rasmussen for umiddelbart efter det seneste folketingsvalg at have sagt, at "nu er klassesamfundet i Danmark afskaffet". - Men realiteten er, at Venstre lige siden kørt efter klassekampen, sagde Frank Jensen. Socialdemokratiet har i Aabybro 132 medlemmer, og det er seks flere end sidste år. Forsamlingen besluttede at skære bestyrelsen ned fra ni til syv medlemmer. - Det er rigeligt til en forening af vores størrelse. Desuden har vi jo lagt mange opgaver ud i projektgrupper, forklarer Bent Jensen.