EMNER

S vil renovere Månevejen

BROVST:Månevejen trænger til en renovering samt en ændret linieføring. Det mener Socialdemokraterne, som har sendt et forslag om renovering til teknisk udvalg. - Månevejen bliver faktisk benyttet meget. Flere bruger den som en form for omfartsvej, når de skal til Aggersund, siger Erling Jacobsen (S). Socialdemokraterne foreslår, at selve kørebanen renoveres og vejforløbet tilrettes. Partiet ønsker desuden linieføringen ændret, så Månevejen føres øst om Gl. Brovst og frem til Knudegårds Vej. Endelig ønsker partiet, at der skal optages forhandlinger med Nordjyllands Amt om etablering af svingbaner på hovedvejen ved tilkørsel til Månevejen.