S vil satse stort på havvindmøller

500-1000 flere havvindmøller vil give lidt dyrere elpriser, men hele samfundet tjener på det i den sidste ende, mener Svend Auken

KØBENHAVN:Frem til 2015 vil Socialdemokraterne have bygget mellem 500 og 1000 flere vindmøller ude til havs. Det vil øge elprisen for forbrugerne "marginalt", siger partiets tidligere miljø- og energiminister Svend Auken. Men pengene bliver tjent hjem igen for hele samfundet i form af blandt andet flere arbejdspladser og bedre eksportmuligheder, siger han. Forslaget er Socialdemokraternes indspark til forhandlinger til foråret om en ny, langsigtet plan for Danmarks energi- og klimapolitik. Socialdemokraterne vil samtidig have afsat fem milliarder kroner til forskning og udvikling af større og bedre vindmøller samt anden alternativ energiteknologi såsom bølgekraft og solenergi. - Det er en god idé for forbrugerne, fordi vi får noget mere miljørigtig elektricitet. Prisforskellen er minimal. Vi får en langsigtet forsyningssikkerhed, og så er det med til at give en masse arbejdspladser i industrien og eksport og overlevelsesmuligheder for det danske samfund for nogle ganske få ører per kilowatt-time, siger Svend Auken til Ritzau. Prisforskellen mellem havvindmøller og elektricitet fra kraftvarmeværkerne vil blandt andet også afhænge af udviklingen i oliepriser fremover. Jo dyrere olie, jo mindre prisforskel. Socialdemokraterne foreslår havvindmøllerne bygget ved to nuværende vindmølleparker ud for Rødby og på Horns Rev samt ved to nye områder, dels i havet syd for Læsø og dels i det dansk-svensk-tyske havgrænseområde ved Kriegers flak, hvor en havvindmøllepark kan indgå i udvekslingen af elektricitet mellem landene. Antallet af havvindmøller vil afhænge af, hvor store de viser sig at kunne bygges, når udviklingen af dem er færdig. Socialdemokraternes bedste bud er et antal mellem 500 og 1000. Med forældelsen af de gamle på land vil antallet her falde fra 5000 til 1500, siger Svend Auken. I forvejen er der blandt andet ved et energiforlig fra foråret planlagt at udbygge landets vindmøllekapacitet til havs til i alt på 400 megawatt. Energistyrelsen har netop sendt en park på 200 megawatt ved Rødsand i udbud. Socialdemokraternes forslag indebærer ekstra 3000 megawatt til havs. Socialdemokraterne har ikke noget bud på, hvad den samlede omkostning for planen vil være. Det er umuligt at anslå på nuværende tidspunkt, siger Svend Auken. Han har heller ikke noget bud på, hvordan Socialdemokraterne får lokket regeringen med på at finde de fem milliarder kroner til forskning og udvikling i den situation, at VK fortsat efter folketingsvalget sidder på regeringsmagten og folketingsflertallet. VK har sammen med Dansk Folkeparti øremærket midlerne i en Forskningsfond, særligt til udvikling af nano-, bio- og informationsteknologi. Kapitalen på 16 milliarder hertil tager regeringen og Dansk Folkeparti fra statens olieindtægter i Nordsøen. Svend Auken siger dog, at pengene til forskning og udvikling af alternativ energi kan hentes fra ekstra milliardbeløb, som han forudser, at staten får ind fra Nordsøolien. El-selskabet Elsams udviklingschef, Flemming Nissen, siger, at Danmark på sådan en måde, som Socialdemokraterne anviser, bør satse på at gå egne veje, også med at bruge vindkraft til at udvinde brændstof til biler af biomasse, så Danmark alt i alt udleder mindre C02 (kultveilte) og bliver mindre afhængig af olie. Og de politiske beslutninger skal træffes nu, selv om betingelserne for fremtidens energimarked er ukendte. For udviklingen af ny teknologi tager lang tid, siger udviklingschefen. - Mange siger, at vi ikke kan se 25 år ind i fremtiden. Men det bliver vi nødt til, når vi planlægger energi, siger Flemming Nissen. /ritzau/