S vil spare klasse med kun 10 elever

Forslag om, at Kappelborg-elever skal flytte på Ankermedet allerede til august

SKAGEN:Socialdemokratiet synes ikke, at der skal oprettes en 1. klasse på Kappelborgskolen efter sommerferien. Det er dyrt og uhensigtsmæssigt, mener partiet. Derfor har Bjarne Kvist på sit partis vegne bedt om at få sagen på byrådets dagsorden på mandag, så situationen kan komme til offentlighedens kendskab i stedet for kun at blive behandlet bag lukkede døre på et udvalgsmøde. På Ankermedets Skole er der nu to børnehaveklaser med henholdsvis 28 og 29 elever. Efter sommerferien skal de deles i tre 1. klasser, oplyser Bjarne Kvist. Samtidig er der en klasse på Kappelborgskolen med kun 10 elever. - Vi ved, at børne- og kulturudvalget mangler at spare mere end tre millioner kroner ud af de 6,8 millioner som byrådet har pålagt udvalget at spare på folkeskoleområdet. På den baggrund synes vi, at det er vanvittigt at bruge 300.000 kroner eller mere på at opretholde en så lille klasse på Kappelborgskolen. Om halvandet år, når Kappelborgskolen lukker, skal klasserne alligevel smeltes sammen. Socialdemokratiet mener derfor, at det er bedre at gøre det allerede fra august i år. - Desuden er der rygter om, at tre af de 10 Kappelborgelever vil flytte til henholdsvis Hedeboskolen og Brovandeskolen, når Kappelborg lukker. Så er der kun syv tilbage i klassen, siger Bjarne Kvist. Kommunen kunne altså nøjes med tre 1. klasser på cirka 22 elever i stedet for fire klasser. - Hvis man vil bibeholde den lille klasse i et år, skal de 300.000 kroner spares et andet sted, og det vil komme til at gå ud over andre elever. Det synes vi ikke er rimeligt, siger Bjarne Kvist.