- Så aggressive, som om de var på stoffer

Hos politiet i Hobro afviser vicepolitiinspektør Jørgen Villadsen lodret påstandene om, at de to urobetjente har optrådt urimeligt eller aggressivt, da de håndterede situationen på Restaurant Ludwig søndag morgen.

Efter at han i går havde set nogle af klagerne, kontaktede Jørgen Villadsen den ene af de civilklædte betjente og fik denne forklaring: Da de to kolleger kom ind på Ludwig, var cirka 20 personer i gang med at slås. Kollegerne havde deres politiskilte om halsen og råbte, "Stop. Det er politiet". Det fik halvdelen til at standse. De førte så den, de vurderede som værende den mest aggressive, uden for i førergreb og forsøgte at tale ham til ro. Imens blev en af hans kammerater ved med at blande sig på en aggressiv og truende måde. Han blev bedt om at lade være og fik besked på at gå over på stationen, så man kunne snakke med ham senere. Men han bliver ved, og fem minutter efter kommer en tredje person og springer på den ene af kollegerne. Den anden trækker staven og slår den pågældende to gange på armen, og det får ham til at falde til ro. Imens slipper den ene af de andre væk. Sådan lyder den forklaring, Jørgen Villadsen er blevet præsenteret for. - Og det er blevet sagt af en, der var ædru, siger han og tilføjer uden omsvøb: - Sådan som jeg har fået forklaret det, var de implicerede fulde og aggressive, som om de var på stoffer. Kollegerne følte sig virkelig truede. Der var 20-30 stykker til stede på Torvet, og seks-syv af dem optrådte truende og aggressivt. Det eneste, der redder situationen, er, at fire andre betjente kommer til stede. Foreholdt Jens Lassens udsagn om, at betjentene tog fat i den forkerte, siger Jørgen Villadsen, at det på det tidspunkt kun drejede sig om at få standset situationen. - Det er lige meget, hvem der starter. Når politiet kommer til, kan man i det mindste forholde sig i ro, men desværre er det noget, vi ser mere og mere. Folk har ingen respekt for hverken politiet eller for andre mennesker, som går i byen på en fredelig måde, siger han. Så vidt politiet, og ifølge Jørgen Villadsen går sagen nu sin gang som enhver anden klage over politiet. Sagen skal nu undersøges af statsadvokaturen og forelægges Politiklagenævnet, som træffer afgørelsen. asbjoern.hansen@nordjyske.dk

Breaking
Megastore vinger skal fremstilles i Aalborg: Investerer 300 mio. kr.
Luk