Aalborg

Så banes der vej for Vejgaards nye multihus

Det skal stå færdigt i løbet af efteråret

VEJGAARD:Så er hovedparten af det gamle busgarageanlæg på Filstedvej revet ned, og mange års debat om oprettelsen af et multihus i Vejgaard nærmer sig realiteter. Garageanlægget skal i løbet af de kommende måneder forvandles til et multihus til glæde for børn, unge og ældre i området. Man venter, at det står færdigt i løbet af efteråret. Der er afsat 8 mio. kr. til projektet. Tilbage af dem gamle garagehal bliver 300 kvm. Den indrettes til to sammenhængende sale. Desuden beholder man administrationslokalerne, der er de lave bygninger ud mod Filstedvej. Ifølge planerne skal multihuset rumme syv-otte mødelokaler og grupperum. Der bliver en café på 100 kvm med tilhørende køkken plus de to sale på henholdsvis 216 og 104 kvm. I kælderen bliver der mulighed for depotrum samt øverum for musikere, mens buschaufførernes omklædnings- og baderum bevares. Filstedvejens Skole, som er nabo til, ventes at bruge lokalerne til skolens juniorklub i eftermiddagstimerne. I alt bliver det nye multihus på godt 1000 kvm. samt 450 kvm. kælder. Det bliver for unge, ældre og gamle, uanset formål. Det være sig alt fra lettere gymnastik til kortspil I planerne indgår en to-tre meter høj støjvold ud mod Humlebakken. Den etableres af noget af det forurenede materiale, som graves op på grunden. For at begrænse omkostningerne til jordrensning vil det meste af området, som allerede er asfalteret, få et ekstra lag asfalt, men der hvor man har revet hallen ned, bliver der renset op og lagt et ekstra lag muld på. Med tiden skal det blive til en græsplæne.