Så blev der luftet ud

Da politimester Poul Nørgaard for nylig holdt afskedsreception, gentog han angiveligt sin påstand om, at han burde have haft en kirurg med, hvis han skulle have løst det, der fuldstændig fejlagtigt er blevet kaldt samarbejdsproblemer på politigården i Hjørring.

Allerede karakteristikken eller diagnosen, fristes man derfor til at skrive, er som antydet aldeles misvisende og ligefrem krysteragtig, hvis den er blevet anvendt af politimesteren, fordi der efter alt at dømme bestemt ikke var tale om såkaldte samarbejdsproblemer. Der var tværtimod tale om veldokumenteret mobning af en håndfuld ansatte, som af visse andre åbenbart var mistænkt for noget i mobbernes øjne så suspekt som respekt for retsplejeloven og for at have lækket oplysninger om den lokale etats overtrædelse af dansk lovgivning. At man fristes til at tale om en diagnose, skyldes ikke mindst Poul Nørgaards mærkværdige valg af metaforik. Har man brug for en kirurg, må der være tale om en ganske alvorlig sygdom. Det kunne altså lyde, som om Poul Nørgaard på politigården havde fundet en farlig kræftsvulst, der skulle skæres bort. Så er det bare, at man som borger må spørge sig selv, om det var de mobbede, der skulle have været skåret bort som en syg legemsdel? Med Poul Nørgaards gebærden sig i medierne, hvor han har lignet en elefant i en glasbutik, kunne man bestemt have frygtet en så tåbelig løsning. Sådan gik det heldigvis ikke, hvilket journalisterne i NORDJYSKE Stiftstidendes såkaldte gravegruppe, som for et par stykkers vedkommende i øvrigt nu er blevet indstillet til en velfortjent Cavlingpris, har en stor del af æren for. Størst hæder og ære fortjener dog den håndfuld ansatte, som fastholdt deres personlige integritet og trodsede andre kollegaers mobning og ledelsens fatale svigt. De satte simpelthen den personlige moral og landets love over misforstået loyalitet. Tak for det. Nu er regnskabets time til gengæld for alvor kommet til den rent ud sagt dilettantiske ledelse hos Hjørring Politi. De sidste regninger er skrevet ud og sendt fra justitsministeren, rigspolitichefen og den nye ledelse for Nordjyllands Politi. Der er endelig blevet luftet ud i chefkontorerne. Det har givetvis været en vanskelig øvelse, som ikke desto mindre skulle have været iværksat for adskillige år siden, hvilket både justitsminister Lene Espersen og rigspolitichef Torsten Hesselbjerg forhåbentlig inderst inde har erkendt og fortrudt deres tøven. Vicepolitimester Morten Holm, der udadtil har fremtrådt som en fredsommelig mand, men måske med et behersket talent, har vist fået sig et nyt job som politiadvokat i Århus. Kriminalinspektør Henri Gade har til gengæld selv valgt at gå på pension ved udgangen af 2006. Velsagtens efter samråd med Rigspolitichefens Personaleafdeling. Den gode Gade havde måske i tide set skriften på væggen i sit kontor og ville nok undgå den ydmygelse at få et klart nej til en stilling i den nye politikreds. Alle andre i ledelsen har åbenbart fået deres mulige ansøgninger retur med afslag. I hvert fald er offentligheden ikke blevet gjort bekendt med eventuelle forfremmelser. Sidstnævnte har ledelsen kunnet kigge i vejviseren efter. Sammen med fællestillidsmand Jens Jørgen Møller Nielsen kan de i stedet se tilbage på alle de afslørende artikler i NORDJYSKE Stiftstidende og andre medier. De danske politifolk, der hver dag sætter en ære i at opretholde lov og orden i vores som oftest velfungerende samfund, har kort sagt fortjent en langt bedre ledelse end den, der igennem de seneste år sad i toppen af den lokale etat. Held og lykke fremover ønskes derfor den nye og forhåbentlig fagligt kompetente og stærke ledelse i det ny Nordjyllands Politi. [ Niels Vagner Skipper Petersen, Nejstbrinken 105, Hirtshals, er forfatter og lærer. Hjemmeside: www.logbogen.blogspot.com