EMNER

Så blev det os - igen!

Læserbrev

BUDGET:Igen i år er der lagt op til at dus-ordningerne skal finansiere en betydelig del af besparelserne i årets budgetforhandlinger. Denne gang er det ikke pædagogerne, men i stedet børnene der skal skæres i. Rent faktisk vil forslaget skære hele 62% af pengene til børnenes aktiviteter, når de faste udgifter er trukket fra. I hverdagen vil disse besparelser få meget store konsekvenser. Når vi pædagoger bruger tid og kræfter på at se på hvert enkelt barn for at give netop det barn de bedste muligheder for at udvikle sig, indgår der en lang række aktiviteter og ture ud af huset i de muligheder, der udgør den værktøjskasse som pædagogerne benytter sig af. En tur i svømmehallen eller på koloni kan se ud til at være sjov og afslappende, men gemmer på store muligheder for børnene til både at få motion og træne deres krop, men også i høj grad til at få nye venner og forstærke de bånd, der skal til for at gøre skoletiden til en god oplevelse. Vi ved også at jo flere forskellige måder børnene bruger deres krop på, desto nemmere får de ved at lære at læse og regne. Det betyder, at de aktiviteter der foregår i dussen ikke kun er legetid, men rent faktisk rækker langt ud over dussens rammer. Men også vores helt almindelige aktiviteter lige fra båldage, bagning, og mælkeordning, til tuscher og legetøj vil stå for skud. Vores hverdag i dussen og vores pædagogiske værktøjskasse vil blive angrebet, i en grad vi ikke har set før, og gøre det utroligt svært at opfylde de krav, som kommunen selv har stillet og sætte vores kerneværdier, som omsorg, anerkendelse og fællesskab, under et voldsomt pres. Sidste års besparelser efterlod dusserne rystede og hårdt medtagne og har betydet omfattende ændringer i børnenes og pædagogernes hverdag. Vi er alvorligt bange for at denne omgang vil gøre vores arbejdsforhold så dårlige, at vi ikke længere kan hjælpe dem, der har mest brug for det. Når vi så ser på budgetforslaget og opdager, at der faktisk er plads til ikke kun at undgå besparelsen, men endda at give vores børn endnu bedre muligheder, end vi har i dag, bliver situationen dobbelt grotesk og uforståelig. Det er klart at vi har fået en fin havnefront og det vil sikkert være rart med en cykelsti på Annebergvej, men når det betyder at børnenes hverdag i den grad forringes, bliver det svært at retfærdiggøre over for de forældre og børn, der hver dag er afhængige af dussen. Vi vil meget hellere kunne gøre vores arbejde godt og helt, uden at være tvunget til at gå på kompromis med børnenes velfærd.