Så bliver der ro på Åstrupvej

Mandag begynder Hjemmeværnet på at nedsætte støj fra skydebane

HJØRRING:Fra mandag den 4. august ser det ud til, at der - i bogstaveligste forstand - endelig bliver ro omkring de to omdiskuterede skydebaner ved Åstrupvej. Fra da af begynder man nemlig en længe ventet renovering og modernisering, der blandt andet skal sørge for, at støjen fra banernes skydninger bliver væsentligt reduceret. Bjarne Ellgaard er major og chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Vendsyssel, der benytter den ene af skydebanerne. Han glæder sig over udsigten til de forbedrede rammer på Åstrupvej. - Det, der først og fremmest kommer til at ske, er, at vi foretager en række fysiske foranstaltninger for at begrænse støjen. Bjarne Ellgaard fortæller, at dette helt konkret betyder, at der fremover udelukkende vil blive skudt fra én standplads på banen. - Al skydning kommer til at ske fra ét sted, og her vil der blive bygget et lyd-isoleret skydehus, siger han. Det carportlignende skydehus vil "æde" en stor del af bragene fra de mange geværskud, men der er dog også taget yderligere forholdsregler for at begrænse støjforureningen. Af miljøgodkendelsen fremgår der således en begrænsning i antallet af skydedage, samt i hvilke perioder disse skydedage må finde sted. I forbindelse med forbedringerne på skydebanen kan Bjarne Ellgaard videre fortælle, at Hjemmeværnet har besluttet at installere et elektrisk skiveanlæg. - Virkningen heraf er mere indirekte, men det betyder ikke desto mindre, at vi kan afvikle skydningerne hurtigere. Det viser erfaringerne andre steder fra, lyder det fra majoren. Tidligere har skydebanen været til store gene for naboerne, men Bjarne Ellgaard håber, at uenighederne nu er ude af verden. - Jeg tror, at alle parter får en høj grad af tilfredshed. Grundejerne vil forhåbentlig kunne mærke, at en stor del af støjforureningen forsvinder, mens vi som brugere får en bane, der tilgodeser vores behov. Hvor meget hele projektet kommer til at koste, ved man endnu ikke, men Bjarne Ellgaard indvilger med stor forsigtighed i at skyde på et sted mellem 1,2 og 1,3 millioner kroner. Det endelige beløb kommer til at afhænge af prisen på en dræning, der samtidig skal foretages på skydebanerne. - Vi glæder os til at få bragt det hele i orden, siger Bjarne Ellgaard, som forventer, at arealet ved Åstrupvej vil være klar til brug omkring uge 40. Forinden skal det dog godkendes af en af Forsvarets skydebaneinspektører, og derfor vil banen være lukket frem til godkendelsen.