Lokalpolitik

Så er den førte sparekniv atter fundet frem

Så er det atter ved at væretid til at kigge på budget for næste år, hvilket på mange måder bliver historisk og på mange måder sikkert også historisk på en grim måde. Det er første gang med budget for den nye storkommune, hvor vi vel alle gerne ser den højeste fællesnævner valgt - altså at vi alle får det bedste af de tre nuværende kommuners tilbud og goder. Sådan bliver det ikke. Langt fra. Det skyldes dels, at der i forbindelse med kommunesammenlægningen er mange ekstraudgifter til det rent administrative og tekniske sammenføring med mere. Blandt andet skal rådhuset i Frederikshavn, som på mange måder både for ansatte og ”kunder” er et moderne samfund uværdigt, renoveres. Det skyldes også, at folketingsflertallets stramme økonomiske politik, som har betydet en klar bedring af landets økonomiske situation målt i kassebeholdning, nu for alvor skal udmøntes i forringede muligheder og lavvande i kommunernes og regionernes kasser. Med andre ord betaler kommunerne for landets økonomiske succes, og den på papiret tilsyneladende danske rigdom, betyder øget fattigdom i kommunerne, fordi der bliver færre penge til børn, unge, skoler, ældre, ledige, ja, listen er lang. Alt for lang. Situationen er nu ikke helt ny, for specielt på det sociale område har kommunerner uden den nødvendige kompensation i mange år været nødt til at presse økonomien til det yderste på grund af ændringer og stramninger vedtaget på Christiansborg, Derfor har vi ofte set store tillægsbevillinger til specielt det sociale område, hvor de lokale politikere har haft den tvivlsomme fornøjelse - uden mulighed for at skabe nye indtægter - at skulle finde mange besparelser. Alt, alt for mange. Det er bestemt en vanskelig og utaknemmelig opgave, de folkevalgte i Ny Frederikshavn Kommunen arbejder med lige nu. Men de har jo selv valgt opgaven at varetage alle borgeres interesser bedst muligt, og vælgerne har jo de politikere, de har stemt ind både lokalt, regionalt og nationalt. Vi kommer til at opleve nedskærringer og forringelser mange steder, og det faktum er bare en kendsgerning af de store. Udefra pålagte omstændigheder gør fremtiden en smule mørk, men netop derfor er det vigtigt at bevare humøret og spejde efter lyspunkter. Der er ingen grund til at gå helt i sort, og der er bestemt ingen grund til at give op. Opgaven ér stor, men den kan løses. Og der er heller ingen grund til at spare alt det gode, alt det kreative, alt det sjove væk. Det ér vigtigt at holde fast i lysten og modet til at turde og ville investere i blandt andet kultur. I Frederikshavn har det jo vist sig, at for eksempel Det Musiske Hus og Arena Nord trækker meget nyt til byen - og hele området - og dermed også skaber nye arbejdspladser og giver nye indtægter. Det kan betale sig at investere i fremtid.