Lokalpolitik

Så er der ansigter på formændene

Erfarne kræfter i spidsen for den ny kommune

JAMMERBUGT:Venstre og Socialdemokraterne har hver især fået sat ansigt og navn på formændene for de kommende politiske udvalg i Jammerbugt Kommune, der skal fungere fra 1. januar 2007. Det er sket uden de store overraskelser, da det hovedsageligt er gamle kendinge, som skal lede storkommunens udvalg. For Venstres vedkommende har udgangspunktet været, at alle kunne byde ind med ønsker om pladser i udvalg og evt. som næstformænd og formænd. - Ud fra den nye V-gruppes ønsker har vi set på, hvad der kan lade sig gøre efter konstitueringsaftalen, og hvordan vi kan stille med et hold, som kan magte opgaven, siger Mogens Gade. Derimod har det ikke haft betydning om den ene kommer fra Pandrup og den anden fra Fjerritslev. - Vi er én gruppe nu og ikke fire. Selvfølgelig har medlemmernes erfaring spillet ind, men vi skal også skabe en naturlig fødekæde af nye unge politikere, siger Mogens Gade. Han peger på de nye næstformænd Sonia Luther Nielsen og Bøje H. Lundtoft som eksempler samt nyvalgte Christian Hems placering i økonomiudvalget. Desuden har Helle Bak Andreasen fået opgaven at lede det nyoprettede tema/udviklingsudvalg, som får en vigtig rolle i storkommunen. Det skal nemlig have nærdemokrati og udvikling af landdistrikter som områder, ligesom borgerne skal inddrages i de enkelte politiske beslutninger. - Hun har budt ind på formandsposten og brænder for opgaven og har arbejdet med landdistriktsudvikling i Brovst Kommune, siger Mogens Gade. Kendte kræfter Hos Socialdemokraterne er fordelingen endt med lutter kendte kræfter på formandsposterne. - Fordelingen er sket ud fra viden om og erfaring fra områderne, og hvem der fået et godt valg. Vi skal have folk, som kan løfte opgaverne, være synlige og markere vores politik.Desuden har vi skelet lidt til geografien, siger hun. Et andet vigtigt element har været den politiske erfaring. - Det her er en ny kommune med mange nye opgaver.Samtidig skal vi have de fire gamle områder til at hænge sammen til én, og det kræver også politisk erfaring. Hvis der var tale om den gamle Aabybro Kommune, kunne det godt være, vi syntes, der skulle have været nye kræfter til, siger hun. Endelig har Socialdemokraterne taget hensyn til sit valgforbund og dermed til SF. -Vi tilgodeser SF med en plads i økonomiudvalget tilErik Ingerslev Larsen, siger hun.