Musik

Så er der klaverpenge på vej

Private penge kompenserer for, at kommunen solgte musikskolens klaver

HADSUND:Der er penge på vej til Hadsund Musikskole til et nyt klaver, uanset udfaldet af det dialog-møde, der er lagt op til på rådhuset i dag. Direktør Hans Peter Jensen, Hans Jensen Lubricators, synes nemlig, at sagen er så pinlig, at han vil forære musikskolen til et nyt klaver. - Børnene fortjener ikke, at være gidsler i dét spil, siger Hans Peter Jensen og forsætter: - Bliver man så enige på mødet om, at man vil give musikskolen et nyt klaver eller penge til et, så kan vores 10.000 være en kompensation for svie og smerte for al det møje og besvær, musikskolen har haft. Intet at mægle om Hans Peter Jensen har i øvrigt svært ved at se, hvad dagens møde kan komme til at handle om. Forvaltningschef Per Flemming Sørensen har udtalt, at man på mødet vil forsøge at rede trådene ud, og at det ikke dur at kommunikere gennem telefon eller avisen. - Jeg kan ikke se, hvad der er at mægle om. Enten vil man give musikskolen et klaver, eller også vil man ikke, og jeg synes heller ikke, at det er en embedsmænds opgave at give musikskolen karakter for, om man har sagt noget til pressen eller ej, siger Hans Peter Jensen, der selv finder det både positivt og nødvendigt med "en presse, der gider tage en sag op, når magthaverne forbryder sig på, hvad der er ret og rimeligt". For ham at se, handler den pågældende "sag" både om jura, moral og økonomi. Han betvivler, at Hadsund Kommune har handlet lovligt, og nævner, at musikskolen kan melde sagen til politiet for at få afklaret, "om man her er gået for vidt". For ringe Økonomisk set, så angriber Hans Peter Jensen de vilkår, som Hadsund Kommune generelt byder musikskolen. - Der sidder jo også politikere i musikskolens bestyrelse, og de har et medansvar for at gøre opmærksom på, hvis ikke musikskolen kan få det til at løbe rundt. Hvis man argumenterer for, at musikskolen er et aktiv i det lokale kulturliv, så må man også give ordentlige økonomiske vilkår, siger han og fortsætter: - Det kan ikke være rigtigt, at den skal slæbe sig af sted. Hans Peter Jensen har noteret sig, at musikskolen har måttet spørge forgæves om et tilskud på 30.000 kroner til dækning af ekstraudgifter i forbindelse med musikskolelederens barselsorlov. - Vores bidrag kan så udgøre en tredjedel af dét, hvis man finder penge til klaveret, siger Hans Peter Jensen, der altså ikke mener, at kommunen lever op til sin forpligtelse. Gabet må lukkes - Når borgmesteren fremhæver den frivillige indsats, der gøres, så synes jeg, at man fra kommunens side er nødt til at sørge for at lukke det gab, der er mellem de penge, de selv kan skaffe, og dem, de har behov for for at få det til at løbe rundt, så de frivillige kan koncentrere sig om det væsentlige, siger Hans Peter Jensen, der synes, at det er væsentligt, at "hans medarbejderes børn og fremtidige medarbejderes børn" har mulighed for at lære at spille musik i musikskolen. - Vi synes, dét er fornuftigt, og da vi er en virksomhed i lokalsamfundet, så synes vi, at vi vil være med til at sørge for nogle ordentlige vilkår, siger Hans Peter Jensen, der har ondt af de forældre, der har gjort en indsats for at skaffe et klaver, og så bare må se det forsvinde. - Det er synd, siger han.