Lokalpolitik

Så er der kun plads til skovdrift

Anders Bodilsens fremtid som landmand er på spil i Mariagerfjord Byråd i morgen

An­ders Bodil­sen bli­ver fan­get, hvis Ma­ri­ag­er­fjord By­råd skær­per mil­jø­kra­ve­ne til land­bru­get. Så må han drop­pe en plan­lagt ud­vi­del­se og et pro­jekt til 40 mil­li­oner kro­ner. Foto: Tor­ben Hansen

An­ders Bodil­sen bli­ver fan­get, hvis Ma­ri­ag­er­fjord By­råd skær­per mil­jø­kra­ve­ne til land­bru­get. Så må han drop­pe en plan­lagt ud­vi­del­se og et pro­jekt til 40 mil­li­oner kro­ner. Foto: Tor­ben Hansen

MARIAGERFJORD:Anders Bodilsen fra Buddum ved Hadsund frygter det værste på Mariagerfjord Byråds møde i morgen. En beslutning om miljøkrav til landbrug kan tegne stregerne for hans fremtid i branchen. Anders Bodilsen driver et kvægbrug med 170 malkekøer. For nyligt købte han desuden naboejendommen, en svinefarm. Grisene skal ud, og i stedet ønsker Bodilsen at udvide sin malkekvægsbesætning. Det kræver kommunens miljøgodkendelse. - Sammen med landbocentrets konsulenter har jeg beregnet, at jeg godt kan leve op til miljøkravene, som de er skitseret i den nye lov, fortæller Anders Bodilsen. Men siden har et flertal i teknik- og miljøudvalget og i økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune vedtaget, at lovens generelle krav ikke er gode nok til at beskytte Mariager Fjord mod belastende kvælstof fra landbruget. Kommunen vil skærpe reglerne. Investerer 40 mio. kr. Skrappere krav betyder, at husdyrbrug maksimalt må belaste fjorden med 12 kilo kvælstof per hektar. - Så bliver det umuligt at drive landbrug på jorden. Stort set kun skovdrift kan overholde de krav. Jeg er skuffet. Jeg har investeret i opkøb af en anden gård i den tro, at jeg kan udvide, siger Anders Bodilsen. Selv om Mariagerfjord Byråd vedtager de skærpede regler, håber han og mange andre landmænd omkring Mariagerfjord, at en anke til Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen. Men ventetiden koster, når det handler om et projekt til 40 millioner kroner. Investeringen i den nye ejendom kan først give overskud i det øjeblik, Anders Bodilsen kan øge kvægbestanden og producere mere mælk. - Jeg er ikke fanatisk efter at udvide og blive større. Men jeg kan bare se, at de landmænd, som ikke udvider, de lukker. Så jeg prøver på at udvikle bedriften, siger han. - Jeg synes, at politikerne er for firkantede. De stiller det op, som om det er et valg mellem landbrug eller Mariager Fjord. Der må kunne findes et kompromis, så der er plads til begge, siger han. Hvis Anders Bodilsen dropper sin ansøgning kan han fortsætte sin nuværende bedrift uden at skulle leve op til de skærpede krav. De træder nemlig først i kraft i det øjeblik, en landmand skal have ny miljøgodkendelse i forbindelse med f.eks. en udvidelse. 23 landmænd venter Anders Bodilsen forsikrer, at han er glad for Mariager Fjord, som ligger skjult bag skoven ikke langt fra hans gård. - Det er fornuftigt at begrænse udledningen af kvælstof. Men det har vi jo også gjort. Jeg husker da, hvordan vi et af de første år på gården kørte gylle ud i november, hvor efter alt sammen blev skyllet væk efter snestorm. Jeg ved da godt, hvor gyllen endte. Den slags er helt utænkeligt i dag, siger han med henvisning til nutidens regler om spredning af gylle. Flere andre landmænd i Mariagerfjord Kommune fanges af de skærpede miljøkrav. Lige nu ligger 23 ansøgninger fra landmænd, der ønsker at udvide.