Sindal

Så er der legekammerater til ide-folket

Sindal Udviklingscenter kickstarter lokal ideudvikling - projekter skal realiseres med sparring og netværk

SINDAL:Du går rundt og tumler med en ide. Det kan være tanker omkring etablering af virksomhed, en skaterrampe til byens unge, et nyt tilbud i den lokale idrætsforening eller et større arrangement, der måske ikke nødvendigvis indebærer, at en ex-præsident fra U.S.A kommer på besøg. Fælles for disse ideer er, at det virker lettere uoverskueligt at realisere dem. Men i stedet for at ligge dem ned i en skuffe, bør man måske i stedet overveje at troppe op i Tolne Skovpavillon 12. september. Her arrangerer Sindal Udviklingscenter - paraplyen for lokal turisme, erhverv og handel - nemlig et informationsmøde under overskriften ”Lokale ideer - lokal handling”. Skaber rammerne Fremstødet for at realisere en ide, hvad enten den drejer sig om produkter, job, natur, landsbyen, sundhed eller kultur slutter ikke med mødet. Det er nemlig meningen, at deltagerne skal afsætte fire aftner i løbet af efteråret, hvor der arbejdes på at komme videre. - I dagligdagen kan det måske være svært for folk at ringe til en person, som de vil have til at hjælpe. Nu skaber vi rammerne med netværk, siger konsulent Kirsten Højrup, der skal være med til at løse opgaven for udviklingscentret. Foruden netværket vil Sindal Udviklingscenter også sørge for at hente de rigtige personer ind undervejs, som kan støtte folkene med de gode ideer. Projektet er finansieret via 240.000 kroner fra Landdistriktspuljen samt 33.00 kroner fra det såkaldte Landslegat. Pengene skal udelukkende bruges til at skabe de rette rammer og vækstbetingelser, og kan således ikke bruges som et direkte tilskud til realiseringen af en bestemt ide. - Jeg har været på tur rundt til en række foreninger, og det vat var faktisk heler ikke penge, de efterlyste. De fleste ønskede sig flere hænder og frivillige - nogle flere at ”lege med”, fortæller Kirsten Højrup. Der skulle være grundlag for pæn deltagelse ved næste uges møde. Alle landsbyråd i kommunen har fået en stak pjecer om projektet med ud lokalt, ligesom de brogede medlemsskare af Sindal Udviklingscenter har fået et eksemplar. På mødet 12. september holder Jan Michael Madsen, Fonden Tordenskiold, blandt andet et indlæg.