Så er der - næsten - ryddet op efter oliedepotet

HADSUND: Nu er der ryddet op efter oliedepotet på trafikhavnen i Hadsund, så meget som kommunen nu vil forlange. Der er ganske vist en såkaldt restforurening på grunden, men den kommunale teknik og miljøforvaltning vurderer, at den ikke "vil kunne medføre en forurening af nabogrundene". Man baserer sig på en rapport fra det rådgivende ingeniørfirma NIRAS, der har stået for oprydningen, og er indstillet på at afslutte sagen over for oliedepotets ejere, Q8, og Oliebranchens Miljøpulje, der har bekostet oprydningen. - Vi kan kun være tilfredse med, at der er blevet ryddet op uden problemer, siger formanden for det kommunale teknik- og miljøudvalg Knud Christensen (V). Oprydningen har omfattet fjernelse af bygninger, installationer og fundamenter samt hele 274 ton forurenet jord og "nedknust forurenet beton". Den øverste halve meter jord er erstattet med stabilgrus, og der har desuden fundet en oppumpning af olieforurenet grundvand sted. Det har vist sig, at der fortsat er forurenet på fjordsiden af det nu fjernede depot, og man antager fra kommunalt hold, at en del af den vestligste del af havnen, Københavnerhovedet, er sentlig olieforurenet. - Det kan dog ikke dokumenteres, at denne forurening alene stammer fra aktiviteter på oliedepotet, anfører den kommunale teknik- og miljøforvaltning, og teknisk chef Per Alstrup lader forstå, at man vil tage hensyn til forureningen, når områdets fremtid skal fastlægges i forbindelse med hele havneområdets forandring. cs