Så er der plads til udvikling

Masser af ros til erhvervsområde

BRØNDERSLEV-JERSLEV:Så er der plads til udvikling i Jerslev. Byrådet har godkendt en lokalplan for erhvervsområdet Jerslev Øst. Der udlægges et område til virksomheder i den østlige del af Jerslev. Der er allerede reserveret en grund til Affaldsselskabet Vendsyssel Vest, der vil oprette en genbrugsplads her for den østlige del af Jerslev Kommune. Der er kommet fire indsigelser mod lokalplanen, der har været fremlagt for erhvervsområdet. De to indsigelser er afvist. Det er et forslag om en anden placering af vejen fra lokalområdet til Ærøgade. Ligeledes er et forslag om ændret vejadgang til lokalområdet afvist. Der er modstand mod at forlænge Mandøgade. Derimod er et forslag om en anden anvendelse af et område ved Fanøgade indarbejdet i lokalplanen. Ligeledes er den fjerde indsigelse indarbejdet i lokalplanen. Det drejer sig om et forslag til ændret anvendelse af et areal, Askøgade 9, beliggende langs Ærøgade/Askøgade. Lokalplanen har været fremlagt fra 22. april til 17. juni. Nordjyllands Amt gør ikke indsigelse, men bemærker, at amtet ikke har taget stilling til en eventuel senere tilslutning af en nu omfartsvej til landevej 620, Hjulskovvej. Der er indarbejdet et område ned mod Ærøgade, hvor der kan udstykkes én grund til bebyggelse med ét énfamiliehus uden tilknyttet erhverv. To af områderne adskilles med et beplantningsbælte på fem meter. Formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), glædede sig over, at der nu kommer et erhvervsområde i Jerslev. Karl Emil Nielsen (DF): - Som lokalmand kan vi kun være glade, og det er godt, at de indsigelser, der er kommet, er løst på bedste måde. Nu håber vi så, at der kommer gang i det. Lene Hansen (S): - Det bedste er, at vi nu får taget hul på omfartsvejen. Vi har længe været plaget af tung trafik gennem Jerslev, men det løses i samme forbindelse. Trafikmængden har været meget stor. Poul Pedersen (V): - Jeg er glad for, at Jerslev nu får erhvervsjord. Interessen har været svingende, men der skal nok komme gang i tingene i Jerslev. Borgmester Jens Arne Hedegaard: - Jeg vil håbe, at de tilkendegivelser, der var, da vi blev opfordret til at gå i gang i Jerslev, holder stik. Men jeg er sikker på, at det er det rigtige, vi har gjort. Og jeg håber, at der også vil ske udvikling i Jerslev. Nu er der i hvert fald plads.