EMNER

Så er der styr på de kommunale haller

Ledelsesmæssige forhold på plads i Sydthy Svømmebad og Thy Hallen

Der er nu skabt klarhed om de ledelsesmæssige forhold omkring kommunens to haller, Sydthy Svømmebad og Thy Hallen, men det er ikke sket uden sværdslag. Det blev endnu en gang understreget, da et flertal i Thisted Byråd godkendte, at de hidtidige halbestyrelser nedlægges og afløses af et forretningsudvalg, som blandt andet tæller to medlemmer af udvalget for børn, familie og kultur, et af dem er formanden, et medlem af udvalget for teknik og miljø samt medarbejderrepræsentanter samt repræsentanter for forvaltningen. Forretningsudvalget har ingen indflydelse på hallernes daglige drift, men skal blandt andet arbejde med strategier, visioner og planer or kommende anlægsinvesteringer. Ansvaret for den daglige drift af hallerne påhviler halinspektøren ¿ også når det gælder budget og regnskab, personaleadministration, udlejning og retningslinjer for brugen af hallerne. Læs mere i Thisted Dagblads fredagsudgave