Kunst

Så er der to forslag tilbage

27. oktober afgøres det, hvilket kunstværk, der skal op i Hjallerup.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Christian Bretton-Meyer lytter opmærksomt til en engageret borger. I forgrunden kan man se lidt af modellen til A-kassens skulptur. Foto: Ole Torp

Det var en flok borgere fra Hjallerup, som var meget spændte på, hvad de ville få at se og høre, som fyldte salen i Kulturhuset, da Kunstgruppen havde indbudt til præsentation af de tre forslag til "Vores Kunst", hvoraf ét skal pryde Hjallerup by, når processen er ført til ende. Efter at Erik Topp havde budt velkommen, overtog Peter Kirchoff Eriksen styringen af arrangementet. Han er udpeget af Statens Kunstfond, som har udskrevet konkurrencen sammen med DR, og han har fra et tidligt tidspunkt i processen været vejleder og konsulent for Hjallerup. De tre kunstnere (hvoraf den ene faktisk er en gruppe på fire personer) skiftedes til at præsentere deres forslag dels i form af modeller, som stod på borde foran scenen dækket af diskrete duge, og dels i form af dias vist på lærredet oppe på scenen. A-kassen Efter lodtrækning startede kunstnergruppen med navnet A-kassen, som består af de fire unge kunstnere Morten Hebsgaard, Christian Bretton-Meyer, Søren Petersen og Tommy Pedersen. Deres projekt går ud på at opstille en 3½x12 meter stor rustfri og højglanspoleret stålplade på det lille torv mellem bagsiden af SuperBest og Arkaden. Stålpladen bliver fire centimeter tyk og fæstnes meget solidt i undergrunden, mens den kommer til at stå som en diagonal på pladsen. I pladen udstanses 37 runde huller med nøjagtigt samme diameter som et kloakdæksel. De 37 cirkulære stykker udformes helt som kloakdæksler og skal erstatte de kommunale dæksler rundt omkring i byen. På den måde vil skulpturen fra en central placering sprede sin kunst ud i hele byen. Med sin blanke overflade vil kunstværket dels fungere som et spejl og dels virke som nogle runde vinduer, således at når folk går forbi vil de blive en del af synsindtrykket. Thilo Frank Kunstneren Thilo Frank havde tænkt sig en anden placering - nemlig på markstykket øst for skole og hal og syd for stien over til Østermarken. Hans materiale er laminerede trærammer, som opstilles og sammenbygges til cirkler, der ligesom drejer sig om sig selv. Omkredsen bliver derved til en cirkulær passage, som man kan gå ind i gennem et par åbninger, og man kan gå videre ind i cirklernes midte gennem andre åbninger. Skulpturen vil ændre udseende, alt efter hvor man står i forhold til den, og alt efter hvordan lyset falder. Her er der også et lydmæssigt aspekt, idet der vil blive indbygget mikrofoner og højtalere i gangene, således at f.eks. regn og vind vil blive udsendt som et ekko. Mette Winkelmann I modsætning til de to foregående skulpturer havde Mette Winckelmann tænkt sig at beklæde syv vægge i de fire passager, som fører fra parkeringspladsen i centret og ind til forretningerne. Beklædningen skulle være i form af fliser og mosaikker sat op i forskellige mønstre bl.a. inspireret af patchwork-mønstre. Det skulle være forskellige former for fliser som brugte fliser (evt. indsamlet hos borgerne i Hjallerup), fliser fra Kasakhstan, fliser fra Mellemøsten og nye danske fliser. - Det er vigtigt for alsidigheden, at fliserne kommer fra såvel Danmark som udefra, sagde Mette Winckelmann, og Peter Kirchoff Eriksen supplerede: Det vil give passagerne i centret en anden dimension. Pause - med Mogens Otto Efter fremlæggelsen af kunstprojekterne var der kaffepause, hvor det var muligt at tage de udstillede modeller i nærmere øjesyn. Kunstnerne stod ved modellerne, og der var fra borgernes side stor interesse for at få svar på spørgsmål om projekterne. ØA benyttede også pausen til at spørge en blandt publikum, som man skulle mene har indsigt i processen med fremstilling af kunstværker, nemlig kunstneren Mogens Otto Nielsen fra Ravnstrup. Som en god kollega ville Mogens Otto selvfølgelig ikke forholde sig direkte til de enkelte værker, men han sagde om hele projektet: - Det er et spændende projekt, og noget af det mest spændende er, at folk her i byen har involveret sig så meget i det. Det stiller store krav til de implicerede deltagere, og det er lidt af en balancegang, for det skulle ikke gerne være en gang kunstnerisk populisme. Minder det ikke lidt om X-Factor? lød hans afsluttende spørgsmål. Efter pausen var der lejlighed til at stille spørgsmål til kunstnerne angående de planlagte kunstværker, og her var Peter Kirchoff Eriksen igen på banen med gode uddybninger og forklaringer. Han opfordrede til, at man ikke blot selv besøgte de to udstillede værker i Kulturhuset, men også opfordrede folk i ens omgangskreds til at gøre det samme. Tre blev til to "To" kunstværker - selvom der indtil nu er omtalt tre. For allerede umiddelbart efter aftenmødet mødtes den lokale Kunstgruppe bestående af Erik Topp (formand for Samvirke), Bent Jørgen Larsen (forslagsstiller og fhv. næstformand i Samvirke), Godtfred Pedersen formand for Byudviklingsudvalget), Flemming Hegewald (fhv. næstformand i Samvirke) og Torben Larsen (medlem af Samvirkes forretningsudvalg). Deres opgave ved dette møde var at fravælge et af kunstværkerne. Mødet trak ud til midnat og blev genoptaget næste formiddag. Kunstgruppens konklusion Gruppen lavede som afslutning på deres drøftelser en skrivelse, som blev læst op for kunstnerne, da de mødte dem et par timer senere. I skrivelsen karakteriserer man de enkelte kunstværker, inden man kommer frem til afgørelsen. Her er uddrag af skrivelsen: "I har alle løst opgaven på fremragende og meget forskellig vis. Fællesskabet opleves tæt og nærværende i Mette Winckelmanns fødegange med den symbolfyldte mosaik ind til centrets indre liv. Eller A-kassens værk hvor dele af et hele spredes ud som reflekterende markører og skaber en fornemmelse af sammenhæng mellem by og mennesker. Og endelig Thilo Franks organisme der indbyder og rummer dig som beskuer sammen med andre i en konstant forandring." - Alle tre værker rummer således en række af de kvaliteter, som vi i gruppen efterspørger, men vi skal jo træffe en afgørelse. Vi har - måske lidt traditionelt - valgt to værker, der er skulpturer i egentlig forstand. Finale 27. oktober Det blev altså Thilo Frank og A-kassen, som gik videre til finalen. Nu skal de to udvalgte værker gennemgås endnu en gang af Statens Kunstfond og kunstnerne, så man er helt sikre på, at de indeholder den kunstneriske kvalitet, som Kunstfonden står som garant for, og at de kan gennemføres indenfor den økonomiske ramme, der er til rådighed. Nu kan de ses i Kulturhusets foyer, og der er mulighed for, at borgerne kan kommentere dem både i papirform i Kulturhuset og på hjallerup.info.inden den endelige afgørelse 27. oktober.