Lokalpolitik

Så er det borgernes tur ...

Efter at ”skolesagen” er faldet på plads, ser kommunen fremad

HADSUND: Efter at klagesagen i forbindelse med skolebyggeriet er afsluttet med en check, så ses der nu igen fremad på rådhuset. Fremad mod at inddrage borgerne i udviklingen af området ved trafikhavnen, i etableringen af et fællesantenneanlæg og - måske - give dem mulighed for at besigtige det igangværende skolebyggeri - alt sammen i Hadsund. Hvad angår borgermødet om havnen, så er planerne ved at tage form. De bliver således præsenteret for borgerne i form af et ”indstik” i Hadsund Folkeblad i den kommende uge, og det er ”et utroligt godt”, siger borgmester Karl Christensen og bakkes op af kommunaldirektør Bo Nielsen. Indstikket skal - sammen med plancher på udvalgte steder i byen - klæde borgerne på til 7. marts, hvor kommunen inviterer til debat- og orienteringsmøde i det tidligere byggemarked på Havnevej om fremtiden for området. Hadsund SkoleOrkester er også inviteret til at spille i forbindelse med debat- og orienteringsdagen, hvor medlemmerne af det såkaldte Masterplanudvalg, der har udviklet planerne, sammen med den kommunale chefgruppe fremlægge planerne. Udvalget udgøres af kommende bankfilialbestyrer Flemming Elmenhoff, viceborgmester Mogens Jespersen, uddeler Torben Frandsen, der repræsenterer handelsstandsforeningen, direktør Jørgen Purup, TripTrap og entreprenør Per Andersen, Andersen & Broberg. Der vil blive rundvisning på området, og så sluttes der af, smiler Bo Nielsen, med ”pølser, øl og vand”. - Og borgerne har fortsat mulighed for at få indflydelse på, hvor højt højhuset bliver? - Jaja jaja ja, siger Karl Christensen og tilføjer, at det højhus, der er tænkt ind i havneområdet, ikke er tegnet ind med de 34 etager, som nogen forestiller sig. Bo Nielsen siger, at borgerne har helt frem til 15. maj til at blande sig i, hvordan fremtiden for havneområdet skal være. Inden da - faktisk allerede ugen efter mødet om havnen, så inviteres borgerne igen til møde. Det er også i forbindelse med projekt Helhedsorienteret byfornyelse i Hadsund, men denne gang ”Projekt nr. 10”, der handler om muligheden for at oprette en fællesantenneanlæg, der via bredbånd skal give borgerne adgang til ”et bredt udvalg af tv-kanaler, højhastighedsinternetadgang og IP-telefoni samt et væld af højteknologiske ydelser”. Et kommunalt udarbejdet oplæg vil være klar til offentliggørelse inden borgermødet, stiller Bo Nielsen i udsigt. Og udsigt det er der også - måske - til, at borgerne kan få lejlighed til at se nærmere på det igangværende skolebyggeri, som publikum af sikkerhedsmæssige grunde ellers er afskåret fra. Karl Christensen lufter i hvert fald den tanke, at borgerne ”en søndag formiddag” kan få adgang til området, og erklærer sig samtidig parat til at være guide.