Lokalpolitik

Så er det igen tid til nye tider

Fjordkommunen blev født i ly af Dania og til nye udfordringer

HADSUND: "Men også i den durende fabrik skinnede lyset, og skæret fra skorstenene kunne ses langt ind i landet". Sådan slutter Hans Kirks roman "De ny tider", der havde sit udgangspunkt i cementproduktionen ved Mariager Fjord og som beskrev, hvordan industriarbejderens selvbevidsthed voksede i takt med industrialiseringen. Hvordan de nye tider voksede frem omkring fjorden. Hans Kirks bog blev udgivet for 65 år siden, ét af de jubilæer der ikke er fejret i år, selv om den kommunistiske forfatter fortsat spiller en rolle i den lokale fælles bevidsthed, omend man nedtoner hans politiske ståsted og i stedet fremhæver, at han voksede op i Hadsund. I går blev der igen varslet nye tider i ly af Dania. Borgmestrene for kommunerne omkring fjorden var sejlet ud på fjorden for at skrive under på det dokument, der skal føre til, at de fire kommuner bliver lagt sammen til én. Der skinnede ikke megen lys gennem det grå blæsevejr ud til "Svanen", men borgmestrene var i højt humør. Hadsunds borgmester, Karl Christensen, udtrykte glæde over, at projektet var lykkedes, udtrykte forventninger til fremtiden, men sagde også: - Vi må erkende, at det også er en dag, hvor vi permanent nedlægger vores kommuner. I går var også den dag, hvor man på rådhuset sagde farvel til kommunens skatteafdeling, der tager forskud på kommunesammenlægningen og flytter til Hobro. Der venter seriøse forhandlinger og politiske slagsmål om, hvordan den nye kommune skal organiseres, hvor hvad skal ligge, og selv om man i Hadsund flirter med tanken om, at rådhuset skal ligge her, fordi man i modsætning til Hobro har et, så er der langt fra dén kommune, som Hadsund-borgmesteren for få år siden ønskede sig, til dén, han i går var med til at besegle. Dengang forestillede han sig en kommune, hvor Hadsund var det geografiske centrum. Siden spillede regeringen ud med et krav om endnu større kommuner, og Karl Christensen var snart en fortaler for en Mariager Fjord Kommune. I går fremhævede han sit byråds samlede opbakning til fjordkommunen, men et faktum er, at byrådet først på det seneste har fremstået som en samlet fortaler for en fjordkommune. Tidligere ville nogle hellere nordpå og flere helst ingenting, men de har stort set kunnet være i tvivl i fred, for borgerne har ikke ofret megen offentlig opmærksomhed på emnet. Den ene skarv, der fløj forbi, da borgmestrene i går skrev under, overgik i hvert fald i antal tilhørerne, da byrådet formelt besluttede sig for at gå ind for fjordkommunen. Dén blev nærmest til et ingenmandsland, da Mariager Kommune meldte fra, og især da det viste sig, at fjordkommunerne samlet set ikke var særlig attraktive for deres naboer nordpå. Heldigvis for projektet ombestemte i hvert fald det meste af Mariager Kommune sig, og Mariagers borgmester Erik Kirkegaard Mikkelsen var i går manden, der gav den nye kommune mening. Der havde ikke været det samme swung over en Sydhimmerland Kommune, som man håber, der bliver over Mariager Fjord Kommune. "En bæredygtig enhed" med "kulturel og erhvervsmæssig samhørighed" stod der i det brev, som borgmestrene i går sendte til Indenrigsministeriet med de ord, som ministeriet selv har brugt i sin "opfordring" til kommunerne om at lægge sig sammen. Opgaven bliver så at give dét mening. En gruppe ildsjæle rundt om fjorden har i nogle år arbejdet på at vække Hans Kirks cementeventyr til live med levende elektroniske billeder. Det er ved at lykkes nu, og som tiden går bliver det mere og mere en besk kommentar til, at det industrisamfund, hvis fødsel Hans Kirk skrev om, er ved at dø. Det tvinger i særdeleshed Hadsund til at finde på nyt, fordi byen netop har levet af den slags arbejdspladser, der i stort tal flytter ud af landet. Skæret fra skorstenene er falmet. Nye bevidstheder skal dannes. I går var det også sidste skoledag på den Hadsund Skole, der lå nabo til Hans Kirks barndomshjem. Efter nytår skal "lysene skinne" fra den nye Hadsund Skole, en skole, der er tænkt som et sted, hvor nye tiders udfordringer kan tages op.