Så er det sket igen

Så er det sket igen! To muslimer er anholdt mistænkt for terrorplanlæggelse. Beviserne er uomtvistelige- man beskæftiger sig jo ikke med bombeopskrifter for at lave øllebrød, vel?

Terrorisme 25. oktober 2008 06:00

Og hvad skal en almindelig borger her i landet med det afskyelige vås om "helte" fra 9. november-attentatet på et dusin mobiltelefoner? Og sidst men ikke mindst: Hvad skal en almindelig borger med sprængstoffet TATP? Den eneste acceptable dom for den slags er udvisning for bestandig! Det er 22-årige Abdoulgahni Tohki så dømt til, når han har udstået dommen på de syv år på den danske stats regning (d.v.s. på din og min regning.) Inden den tid er der såmænd nok blevet flæbet så meget i medierne, at han får lov at blive. 22-årige Hammad Khûrshid kan desværre ikke udvises, da han tilfældigvis har fået dansk statsborgerskab. Hvad er det for noget vås? De to har planlagt et attentat på deres værtsland, hvilket er landforræderi, og burde netop straffes med udvisning. Hvis PET er tilfreds med dommene, så har PET et alvorligt problem. Disse to landsforrædere kan fra fængslet via deres mobil planlægge og få deres venner til at udføre attentater. Hvordan vil PET forhindre det? Den eneste måde, jeg kan føle mig tryg på, er, hvis den slags elementer udvises pr. omgående og ikke får mulighed for at vende tilbage, deres familier burde følge med og ligeledes udvises. Wahid Petersens krokodilletårer på tv er en hån mod alle danske licensbetalere, og hr. Petersen må forstå, at når det nu ER muslimer, der planlægger bombeangreb og ikke alle andre, så må vi spørge os selv om ikke islam er en farlig religion og noget, man må tage afstand fra. Det er jo hverken hinduer eller buddhister eller andre, der tænker på den slags. Islam er jo ikke kun en religion, men også politik og en domstol uden nåde. Men jeg kan se, at Wahid-Petersen har lært skuespillets kunst, hvor man tilsidesætter al retfærdighed og spiller uskyldig. De retssager, hvor muslimer står anklaget, er de rene farcer, og de slipper billigt om ikke helt hver gang, der er altid et hylekor og naive danskere til at bakke dem op. Det værste er, at offentligheden ikke får at vide, når det er muslimer, der begår kriminalitet, men hvis det er andre nationaliteter, bliver det udbasuneret for hele folket. Den danske befolkning må så kigge på navnene, hvis de offentliggøres, og så gætte sig til, om det eventuelt kunne dreje sig om en muslim. Så derfor skulle medierne rive mundkurven fra munden og informere læserne og seerne ordentlig. Det, imamerne står og prædiker i diverse moskeer, får rockerne til at ligne små guds engle, og for at se sandheden i øjnene kan folk bare rekvirere Dansk Kulturs foldere med oversættelse af koranvers og imamernes prædiken, på www.danskkultur.dk og www.islaminfo.dk. Måske skulle PET overvære en såkaldt Gudstjeneste i en moské, hvis de har nogle arabisk sprogkyndige medarbejdere- jeg ville ikke stole på en tolk med muslimsk baggrund. Et eksempel mere kan nævnes, der viser domstolenes inkompetence, da Foreningen al-Aqsa blev frifundet for at yde støtte til Hamas, både i byretten og landsretten. Hvor mange lig skal på bordet, før de ansvarlige elementer tager deres arbejde alvorligt? Politikerne skal lave love, politiet skal sørge for at folk overholder lovene og fange dem, der overtræder lovene og domstolene skal dømme lovovertræderne, dommene er for milde. Alt dette for at beskytte landet og dets lovlydige borgere. Og først og fremmest skal den øverste lov- Grundloven- overholdes, idet den som ordet siger er grundlaget for al videre lovgivning. At den nu tilsidesættes af muslimerne og det muslimskvenlige EU-menageri er ikke acceptabelt. Hvis grundloven giver mulighed for en rockerlov må den også finde anvendelse mod de lands- og demokratifjendtlige muslimer. Og her er Frankrig igen blevet et farligt medlem af Europa ligesom i Napoleons tid og senere Vichy-regeringen under Anden Verdenskrig. Hr. Sarkozy og hr. Barrot byder Islam velkommen i Europa - men islam og demokrati er ikke, og jeg gentager ikke forenelige størrelser! Det er en ommer, lille Sarkozy!

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...