Blokhus

Så er pengene til sømærket skaffet

37.186 kr. og 83 øre frigivet fra Landliggerfonden

BLOKHUS:Der er penge i farvandet fra Pandrup Kommune til et beboerinitiativ i Blokhus. Økonomiudvalget har besluttet at frigive 37.186,83 kr. fra Landliggerfonden. Beløbet er landet på det sære, skæve tal, fordi det er resten af Blokhus og Omegns Grundejerforenings midler i fonden. De godt 37.000 kr. indgår i kommunens kassebeholdning, men kan frigives uden bevilling. Pengene går til grundejerforeningen, men i ansøgningen står der ikke noget om, hvad de skal bruges til. Af sagsakterne fremgår, at det formodes, at beløbet bl.a. ønskes anvendt til etablering af sømærket. - Og det skal de. Nu er pengene hjemme, siger ildsjælen i projektet, direktør Harald Klitgaard, Blokhus. Han har tidligere været i grundejerforeningens bestyrelse og det er i grundejerforenings-regi, han har sendt ansøgninger til fonde og andre for at få rejst pengene. Han har også skaffet samtlige tilladelser til, at et nyt sømærke kan opføres på den højeste top i første klitrække ved nedkørslen til Blokhus Strand og at det er muligt at genopføre det som en nøjagtig kopi af det gamle fra 1880'erne. sDe gamle tegninger har han nemlig også gravet frem fra et arkiv.