Børnepasning

Så er Skovvej farbar igen

Landbetjent Erling Madsen skred torsdag eftermiddag til handling.

Et tysk ægtepar fra Hannover måtte torsdag formiddag opgive at besøge Rønhede Plantage. Det var Turistkontoret, der havde sendt dem til naturperlen i Bedsted. Nu er vejspærringen ophævet. Foto: Peter Mørk

Et tysk ægtepar fra Hannover måtte torsdag formiddag opgive at besøge Rønhede Plantage. Det var Turistkontoret, der havde sendt dem til naturperlen i Bedsted. Nu er vejspærringen ophævet. Foto: Peter Mørk

Den private fællesvej, Skovvej, der forbinder Vestervigvej med Rønhede Plantage, er atter fri for trafikken. Torsdag eftermiddag rykkede landbetjent Erling Madsen ud til vejen og bad beboerne om at fjerne afspærringen. Til gengæld kunne han love dem, at der ikke blev lavet en politisag ud af episoden. Beboerne spærrede onsdag formiddag vejen af, fordi de var utilfredse over den stigende trafik på den private grusvej. Beboerne mener, at trafikanterne ikke overholder hastighedsbegrænsningen på 30 kilometer i timen. Og det fører til såvel støj som støvgener. Til Thisted Dagblad sagde Anders Kristensen fra beboergruppen i går, at Plantagens vejret ikke indeholder kørslen til og fra skovbørnehaven. Det mener skovrider Ditte Svendsen fra Thy Statsskovdistrikt dog ikke. - Det er faktisk vores vej, siger hun og citerer fra den tinglyste deklaration fra 1931, hvor de daværende fire lodsejere skrev under på følgende: ”Vi er indforstået med, at den 12 alen brede vej fremtidig udlægges som vej til nævnte plantage, med ret til fri og uhindret færdsel af en hver art. Idet vi, som hidtil, forbeholder os ret til færdsel ad vejen til vore ejendomme. Vejens vedligeholdelse pålægger plantagen”. Stridens kerne Stridens kerne har på det seneste drejet sig om, hvorvidt de nyere tiltag så som skovbørnehave, hundeskov og skovlegeplads er indeholdt i klausulen. Beboerne er nemlig hele tiden gået ud fra, at skovbørnehavens 16 børn skulle hentes og bringes i Bedsted børnehave og derefter gå til plantagen. Det var der oprindeligt lagt op til. Og derfor har beboerne ikke klaget over tiltaget, som de i øvrigt roser. Imidlertid har skovbørnehaven, der hedder ”Skovtrolden” dog ændret praksis. I dag skal forældre hente og bringe de små i plantagen med øget trafik til følge. Børnehave evalueres Skovrider Ditte Svendsen tager beboernes skridt som en protesthandling. Derfor har hun i går sendt et brev til de berørte lodsejere for at meddele, at de kan risikere en politianmeldelse, hvis de ikke fjerner afspærringen straks. - Protesten er jo nok en måde på at gøre opmærksom på problemet, for vi her til foråret vil evaluere skovbørnehaven. Hun får medhold af Thisted Kommunes dagpasningschef, Erik Odgaard: - Vi havde allerede planlagt at diskutere vejproblemet under evalueringen af børnehaven. Men aktionen har overhalet os indenom, siger han. Erik Odgaard håber nu, at der kan føres en positiv dialog med beboerne. Hvordan en eventuel løsning kan se ud, er der dog ingen, der ved. Beboerne vil undvære trafikken og ønsker derfor ikke en asfaltering af vejen. En vejomlægning over Rønhedens asfaltvej vil ifølge den tidligere tekniske chef i Sydthy, Henning Bundgaard, kun flytte problemerne og Ditte Svendsen udelukker, at vejen fra øst kan åbnes: - Skal vi skal åbne fra øst, skal brugerne hen over en ubevogtet jernbaneoverskæring. Så det vil jeg udelukke, siger hun. Passer ikke Anders Kristensen fra beboergruppen er dog uenig. - Så har hun (Ditte Svendsen, red.) ikke sat sig godt nok ind i sagen. De kan bare lede trafikken over Brogårdsvej. Der er der ingen jernbaneskinner, siger han. carsten.hougaard@nordjyske.dk