Trafikulykker

Så farligt er det at ryge

I alt koster rygning 14.000 danskere livet om året. 4500 mennesker dør af kræft, der skyldes rygning, andre 3500 danskere kvæles af KOL og lignende kroniske lungesygdomme, mens de sidste 6000 dødsfald skyldes hjerte- og karsygdomme. Rygning er skyld i flere dødsfald før 70-års alderen end brystkræft, aids, trafikulykker og stofmisbrug tilsammen. Knap 24 procent af danskerne ryger hver dag af dem er 59 procent storrygerne - d.v.s. at de ryger mere end 15 cigaretter om dagen. Storrygende mænd (mindst 15 cigaretter om dagen), som inhalerer, mister i gennemsnit 9,4 leveår. Mænd, som ryger mindre, mister gennemsnitlig 6,0 leveår sammenlignet med aldrig-rygende mænd. De tilsvarende tab af forventet levetid blandt kvinder er henholdsvis 9,4 år og 7,4 leveår. Kun 54 procent af de mandlige storrygere og 65 procent af de kvindelige storrygere oplever deres 70 års fødselsdag. Samfundsøkonomisk er rygning en skidt forretning. Nok indkassserer staten lidt over 7 mia. om året i tobaksafgifter, men de årlige udgifter til rygning er omkring 27 mia. kr. Heraf er de 11,5 mia. ekstraudgifter i sundhedsvæsenet, mens de 16,5 mia. kr. er produktivitetstab, fordi rygerne forlader arbejdsmarkedet før andre p.g.a. af tidlig pensionering eller død.