Motorveje

Så fik Hjørring omsider sin motorvej

Motorvej er ingen sovepude - men et godt grundlag for fremtiden

HJØRRING:- Et stykke vej er i sig selv ingenting. Det er os mennesker, der skal gøre den til noget. Borgmesteren i Brønderslev, Jens Arne Hedegaard (V) ramte nogenlunde tonen i de fire taler, der blev holdt i går formiddag, da motorvejsstrækningen mellem Brønderslev og Hjørring blev indviet. Først var trafikminister Flemming Hansen (K) ved mikrofonen, og han fastslog, at det var et stykke berømt og måske også berygtet vej, han var ifærd med at indvi. - Det tager tid at bygge en motorvej, men sandelig også tid at beslutte den, sagde han og glædede sig herefter over de muligheder, den nye vej giver for både erhvervslivet og de mennesker, der i det daglige kommer til at benytte vejstrækningen. Efter sin tale klippede ministeren snoren, hvorefter motorvejen i princippet var åbnet. Snoren blev efterfølgende klippet i flere småstykker, som blev puttet i en række lommer, hvis ejermænd og kvinder ville sikre sig et minde om en motorvejsstrækning, der har kostet mange knubbede ord gennem årene. Herefter gik der godt to timer, før Hjørring Politi havde gennemkørt den nye vej og konstateret, at formalia var i orden, samt godkendt, at Vejdirektoratet fjernede vejspærringerne, så bilisterne kunne indtage den næsten jomfruelige asfalt. Lidt historie Inden motorvejsstrækningen blev indviet, var cirka 200 indbudte gæster omkring Vendelbohus, hvor den stod på et glas hvidvin, saltede peanuts og en gennemgang af de særlige problemer, som anlægsarbejdet havde budt Vejdirektoratet gennem årene. Problemerne blev præsenteret af projekleder i Vejdirektoratet, Helle Blæsbjerg, som har været ansvarlig for etableringen af motorvejen. Hun havde udvalgt fire emner til sit foredrag - nemlig arkæologi, Vrejlev Kloster bakke, blå jord og lossepladsen ved Stadevej udenfor Brønderslev. Omkring arkæologien præsenterede hun ganske kort de to gravhøje, fem langhuse og syv grubehuse, som blev fundet nær Vrejlev Kloster, og som blev undersøgt af arkæologer fra Vendsyssel Historiske Museum, før gravearbejdet kunne fortsætte. I samme område konstaterede Vejdirektoratet, at grundvandet stod så højt, at der måtte udføres et særligt dræningsarbejde samt etableres såkaldte "grædehuller" i asfalten, før kvaliteten var i orden. Disse huller dræner vandet fra vejbanen ud i nogle helt specielle drænrør langs motorvejen. - Da vi begyndte at dræne vandet væk fra området, så vi kunne komme til at lægge de specielle drænrør, pumpede vi 240 kubikmeter væk i timen, sagde Helle Blæsbjerg. De tredje emne, nemlig den såkaldte blå jord, befandt sig også nær Vrejlev Kloster, som dermed blev et område, som voldte Vejdirektoratet adskillige rynker i panden, før det hele var overstået. Den blå jord var et område med meget fin jord og ler, som nærmest blev presset sammen, når asfalten skulle lægges. Der kom med andre ord buler i den nye asfalt, hvilket Helle Blæsbjerg og hendes kolleger fandt en smule uhensigtsmæssigt. Altså måtte noget af det generende jordlag graves af og nyt fyldes på, før asfalten kunne lægges på. Det sidste område, Helle Blæsbjerg gennemgik, var lossepladsen ved Stadevej. Her blev der i 1965 etableret en såkaldt fyldplads, som modtog både husholdningsaffald og byggeaffald i et sådant omfang, at Vejdirektoratet stod med et 10 meter tykt lag, som var for blødt til at kunne bære en motorvej. - Vi havde to muligheder - nemlig at køre laget væk, hvilket ville koste omkring 20 millioner kroner, eller dybdekomprimere det gamle affald, hvilket ville koste 3,5 million kroner. Vi valgte naturligvis det sidste, sagde Helle Blæsbjerg, som derefter fortalte om det 15 tons tunge lod, der omkring 7.500 gange blev sluppet i 15 meters højde for at presse laget sammen. - Man kunne tydeligt mærke det i hele området, når loddet landede, sagde hun. Helle Blæsbjerg fortalte også om de 162 ejendomme, der i større eller mindre grad blev berørt af ekspropriation, om de 220.000 tons asfalt, fem faunapassager og om prisen på ialt 473 millioner kroner, som motorvejsstrækningen har kostet skatteborgerne. Nostalgisk køretur Efter Helle Blæsbjergs gennemgang blev de mange indbudte gæster fra Folketinget, amtsrådet, byrådet, Vejdirektoratet, forskellige entreprenører m.fl. kørt i tre busser til den officielle indvielse. Det var vel de færreste, der tænkte i nostalgiske baner undervejs, men turen gik ad den allerede "gamle" hovedvej mellem Hjørring og Brønderslev. Her kunne man næsten have forventet, at de fastboende langs vejen havde stået med flag og båthorn for at fejre den kendsgerning, at de tre busser repræsenterede afslutningen på den tætte trafik med godt 11.000 daglige køretøjer på vejen. Fremover forventes omkring 75 procent af trafikken nemlig at benytte motorvejen, hvorfor der bliver ganske stille og fredeligt på hovedvejen, og det kunne de jo egentlig godt have fejret - beboerne. Jomfrueligt Da de tre busser drejede til venstre ved Vrejlev Klostervej for at indtage den nye motorvej som nogle af de første køretøjer, og vel de første busser overhovedet, kom der mindelser om 1973, hvor de bilfri søndage i en periode fyldte godt i danskernes sind. De tre busser kørte adstadigt ad den gabende tomme motorvej, kun overvåget af de mange nysgerrige, som havde taget ophold på broerne over motorvejen. På den korte tur fortalte Svend Toft fra Vejdirektoratet, at alle nødopkald på motorvejsstrækningen går til Hjørring Politi, samt at kilometerpælene, der både reflekterer billygterne om natten og angiver et kilometertal, markerer afstanden til Nørresundby, mens pælene syd for Nørresundby angiver afstanden til den dansk-tysk grænse. Og med et var turen forbi, talerne holdt og motorvejen åben. En begivenhed, som Hjørring har måtte vente på i mange år. Og nu er den her altså, lige til at bruge - værs'go og kør.