Sindal

Så går vi rundt om Sindal by...

SINDAL:Så er det muligt at vandre rundt om Sindal og med en brochure i hånden følge en af de tre nye bynære vandrestier gennem flere naturskønne områder. Og har den nysgerrige stifinder ikke folderen med på turen, så findes der en anden måde at orientere på. - Der er sat markeringspæle op og Nordjyllands Statsskovdistrikt har sat en ny låge op i Slotved Skov, så vandrestierne er tilgængelig hele vejen, fortæller Lars Vandkjær, kommunens planlægningssekretariat. Stierne blev helt færdige lige op til juleferiedagene, og en masse brochurer lagt ned på biblioteket. Også turistbureauet, der havde lukket mellem jul og nytår, får et større antal af folderen. Det var således muligt at forlægge julemotionsturen til en af de tre stier på henholdsvis 3, 6 og 10 km, hvis ellers det var muligt at komme omkring fugtige områder på visse strækninger. Lars Vandkjær tilråder vandrere at tage fornuftigt fodtøj på. Stierne har hver deres farve på markeringspælene, og den lange røde rute kaldet Soldalstien løber rundt om Sindal by og gennem de ni punkter, som folderen indeholder en kort eller længere beskrivelse af. Den blå rute Skovstien på 6 km slanger sig gennem Præstegårdsskoven, Slotved Skov og den vestlige del af by, mens den korte grønne sti Ulstedbostien løber i kvarteret omkring Ulstedboparken. - Der vil på et senere tidspunkt lavet noget baggrundsmateriale som beskriver landskabet omkring Sindal, oplyser Lars Vandkjær. Der vil også blive opsat informationstavler op med stikortet, ligesom det er planen snart at lave en mere officiel indvielse af stierne, der er blevet til på baggrund af tilskud fra tips- og lottemidler til friluftslivet.