Lokalpolitik

Så går vi til sammenlægningsudvalgsvalg

15. november skal vi til stemmeurnerne - men denne gang bliver valget meget anderledes, end det plejer

Når Nordjylland går til kommunalvalg 15. november, bliver det på nogle punkter et meget anderledes valg. Siden 1970 har vi ni gange tidligere været ved stemmeurnerne for at vælge et amtsråd og en kommunalbestyrelse. Denne gang skal der vælges et regionsråd i stedet for et amtsråd. Og i de nye, sammenlagte kommuner kommer de politikere, der vælges, i første omgang ikke til at fungere som kommunalbestyrelse, men som såkaldt sammenlægningsudvalg. Kommunalpolitikerne vælges ganske vist som vanligt for fire år. Men det første år af funktionsperioden - 2006 - skal bruges på at gøre klar til premieren på de nye kommuner 1. januar 2007. I disse 12 måneder fungerer de nyvalgte sammenlægningsudvalg parallelt med de gamle kommuners byråd, hvis funktionsperiode helt ekstraordinært er blevet forlænget til fem år. Det er en helt anderledes måde at gøre tingene på, sammenlignet med den forrige kommunalreform. Den trådte i kraft 1. april 1970. Aftenen før gjorde hver enkelt kommune i princippet kassen op, og de gamle byråd trådte af. Næste morgen blev pengene afleveret i de nye kommuner, og et nyt byråd trådte til. Denne gang skal de nuværende byråd holde butikken - altså de gamle kommuner - kørende i et år, mens sammenlægningsudvalget forbereder fremtiden i de nye kommuner. Helt konkret skal sammenlægningsudvalgene i løbet af 2006: vedtage en styrelsesvedtægt ] vedtage en forretningsorden vedtage den ny kommunes budget for 2007 ansætte og afskedige personale i den nye kommunale og "træffe andre nødvendige beslutninger". Til disse hører afgørelse af, om kommunen vil overtage en lang række sociale institutioner, som hidtil har været drevet af amterne, men som kommunerne nu kan overtage, hvis de vil. Ikke mindst dette emne kan formentlig betyde temmelig stor mødeaktivitet i mange sammenlægningsudvalg.Derudover har lovgiverne udstyret sammenlægningsudvalgene med en række beføjelser til at reagere, hvis de synes, at de gamle byråd optræder forkert. I så fald kan sammenlægningsudvalget gribe ind i væsentlige økonomiske dispositioner, ændre væsentlige økonomiske dispositioner - dog må dette ikke medføre merudgifter og nedsætte størrelsen af en bevilling til et bestemt beløb - dog må beløbet kun sættes ned, ikke op! I 2006 kan de nuværende byråd altså ikke handle helt så frit som i dag, men risikerer, at sammenlægningsudvalget griber ind i økonomiske dispositioner. 1. januar 2007 er det helt slut for de nuværende byråd. Så har de ikke mere at skulle have sagt. Fra denne dato skifter sammenlægningsudvalgene i de nye kommuner ham og kan kalde sig byråd. En titel, som dog i denne omgang kun gælder i tre år - frem til udgangen af december 2009. På det regionale niveau er der i 2006 også to organer, der skal arbejde parallelt: Det nuværende amtsråd har fået sin valgperiode forlænget med et år, og dét regionsråd, vi vælger 15. november, får i 2006 titlen "forberedelsesudvalg