Så gælder det den næste skolerenovering - nu i Hals]

HALS:Efter at Hals Byråd forleden sagde god for at skyde 13 mio. kr. i anden etape af Gandrup Skoles renovering - og mens også den uventede millionrenovering af V. Hassing Skole presser sig på - er turen nu kommet til anden etape af Hals Skoles renovering. Det drejer sig ligesom i Gandrup om et projekt, hvortil der på de kommunale budgetter er afsat 13 mio. kr. Sagen kommer til fornyet politisk behandling i næste uge, og det sker i en lidt omvendt rækkefølge, idet den først ryger i økonomiudvalget og derefter i kulturudvalget. Det sker for at sikre en hurtig sagsbehandling, der vil gøre det muligt også at få sagen behandlet i byrådet 18. juni - på det sidste byrådsmøde inden sommerferien. Når det haster med sagsbehandlingen, hænger det sammen med, at anden etape af Hals Skoles renovering indebærer en nedrivning af skolens ældste bygning, der er mere end 100 år gammel. Den vil både skolen og kommunen have revet ned i løbet af sommerferien, og det er derfor tanken, at der skal holdes en særskilt licitation for nedrivningsarbejdet - så dette kan komme hurtigt i gang. Mest sikkert - Det er af sikkerhedsmæssige grunde en klar fordel at få bygningen revet ned i sommerferien, fortæller inspektør på Hals Skole Vagn Andersen, der samtidig på-peger, at man fra skolens side har bedt arkitekten, Ebbe Schmidt Nielsen, om at indarbejde dette ønske i planlægningen. - Jeg håber, at vi kan nå at få færdiggjort hele nedrivningen, inden eleverne vender tilbage efter ferien, tilføjer Vagn Andersen. Ud over den særskilte licitation vedrørende nedrivningen, er det også tanken, at der med de forventede ja’er i udvalg og byråd bliver sagt god for at få næste etape af skolerenoveringen igangsat øjeblikkeligt - hvis altså resultatet af licitationen holder sig inden for det af byrådet bevilgede millionbeløb. Det sker for - igen - at sikre en så hurtig igangsættelse af anlægsarbejdet som overhovedet muligt.]