EMNER

Så grelt står det til

Udpluk fra Folketingets åbningsdebat forrige torsdag

Eksempel 1: Stråmand. Resultat: Tomgang Christian Wedell-Neergaard (K) spørger: I hr. Holger K. Nielsens første indlæg hørte vi ting som f.eks., at erhvervsinteresserne bestemmer, og at den politik, der bliver ført, er årsag til bilkaos [...] Vi ved jo alle, at SF er modstandere af privat biltransport, og derfor spørger jeg: Hvilke løsninger ser SF på det problem? Holger K. Nielsen (SF) svarer: Jeg vil godt starte med at rette en misforståelse. Vi er ikke imod biltransport. Der er mange mennesker, som har brug for at have en bil, når de skal på job, især i de tyndt befolkede områder i Jylland, og der er mange, især børnefamilier, der har glæde af at have en bil, når de skal transportere børnene til fritidsaktiviteter osv. Men vi er nødt til at forholde os til, at de store byer og ikke mindst København er ved at blive et rent trafikhelvede [...] Eksempel 2: Stråmand. Resultat: Debatten går i hak Pernille Blach Hansen (S) spørger: Dem, jeg ikke har tillid til her, er Dansk Folkeparti. For sagen er den, at hvis du har et svært autistisk barn, skal du have et befolkningsgrundlag på 250.000, for at du kan give et højt specialiseret tilbud [...] Jeg må bare konstatere, at fru Pia Kjærsgaard tilsyneladende slet ikke kender problemstillingen og i værste fald er fuldstændig ligeglad med den. Pia Kjærsgaard (DF) svarer: Jeg synes bestemt, at den sidste konstatering var en tarvelig konstatering, som fru Pernille Blach Hansen faktisk ikke kan tillade sig. Jeg synes, det er en meget grov konstatering. Så må man næsten hellere sige, at man ikke rigtig har kendskab til det, men at man er ligeglad er fuldstændig uacceptabelt. Eksempel 3: Flerdobbelt stråmand. Resultat: Flere minutters tomgang Charlotte Dyremose (KF) spørger: Når man ser finanslovudspillet fra Socialdemokraterne, som er fuldstændig blottet for visioner på skatteområdet, må man spørge sig selv: Har Socialdemokraterne ingen visioner på det område? Frank Jensen (S) svarer: Jeg tror nu nok, de fleste uden for disse lokaler er klar over, at det har Socialdemokratiet. [...] Vi lægger i modsætning til regeringen op til, at der virkelig skal gøres noget her og nu for efter- og videreuddannelsen. [...] Det er da virkelig den konservative ordfører, der har et dilemma med at understøtte en regering, der ikke har et perspektiv for at skabe vækst og beskæftigelse. Charlotte Dyremose (KF) spørger igen: Jeg synes bare, der er et massivt problem med den politik, Socialdemokraterne ønsker at føre. [...]Det står helt tydeligt, at erhvervslivet skal straffes. [...] Er det sådan, man skaber flere arbejdspladser? Frank Jensen (S) svarer igen: Det står nu klart for mig, hvad det er for et spørgsmål, fru Dyremose ønsker, jeg skal svare på. [...] hvis virksomhederne har indrettet sig på den måde, som fru Charlotte Dyremose åbenbart er optaget af, hvor man spekulerer i ikke at få beskattet sit overskud i Danmark [...]er det fuldstændig korrekt, at Socialdemokratiet gerne vil have, at pengene kan gå til at sikre bedre skoler i Danmark, bedre sygehuse og en ordentlig ældrepleje. Eksempel 4: Stor stråmand. Resultat: Sammenbrud Keld Albrechtsen (EL) spørger: Jeg lagde mærke til, at fru Pia Christmas-Møller påstod, at strukturreformen ikke ville føre til flere udliciteringer og privatiseringer. Det synes jeg er en ynkelig bortforklaring. [...] Står det Konservative Folkeparti virkelig bag ved den smadring af vores miljøforvaltning, som ligger i den pakke af lovforslag? Pia Christmas-Møller (K): Jeg kan afkræfte det sidste fuldstændig. Vi står naturligvis ikke bag en smadring af vores miljøindsats. Tværtimod er hele ideen med strukturreformen jo at forbedre forholdene også på miljøsiden, og det kan jeg måske få lejlighed til at komme tilbage til, hvordan vi gennemfører, og hvordan vi sikrer.[...]