Ungdomsuddannelser

- Så har de unge kun bistanden tilbage

STØVRING:Lederen af Nibe-Støvring Produktionsskole har kastet sig ud i den offentlige debat for de unge. Aage Langeland gør nemlig opmærksom på, at hvis ikke Dansk Folkeparti og regeringen besinder sig, vil mange unge rent faktisk kun have bistanden tilbage. Nibe-Støvring Produktionsskole vil ikke selv mærke alverden, hvis et forslag om at produktionsskolernes grundtilskud fra kommunerne ikke længere kan modregnes i den afgift, kommunerne må betale til staten for hver elev på skolerne. - Jeg har ikke regnet på det for vores vedkommende, men jeg tror det vil være neutralt. Man vil ramme de små skoler og så har eleverne kun bistanden. For år tilbage lukkede man jo den fri ungdomsuddannelse og fra nytår er det slut med skolepraktikken på erhvervsskolerne. Daghøjskolerne er sparet næsten væk over hele landet. I Nordjylland er der 18 produktionsskoler. Bliver de ny regler vedtaget, skal kommunerne fremover betale 29.000 kroner til staten for hver elev under 18 år på en produktionsskole og 50.000 kroner for ældre elever. Uden at dette altså kan modregnes i grundtilskuddet. Det mener Aage Langeland er uretfærdigt over for de små produktionsskoler. Fra sin egen skole på Møllegårdsvej kan lederen konstatere, at 70 procent har opgivet en ungdomsuddannelse. For blot få år siden var det kun 30 procent. Derfor vil han også gerne kunne tilbyde de unge en erhvervsgrunduddannelse på nogenlunde samme måde som den gamle mesterlære.