Hospitaler

Så hellere Århus

Det har været spændende at se, hvordan kommunesammenlægningerne er skredet frem. Men alle, der har haft mulighed for at vælge sig sammen med kommuner, der skulle ende i Nordjyllands amt, den kommende Region Nordjylland, har sagt nej.

Senest har Mariager Kommune sagt nej, og det holder politikerne fast ved uanset, hvor mange underskrifter, de får til fordel for et andet resultat. Det er ganske forståeligt, for Mariager er med i Region Midtjylland med Århus' fuldt udbyggede sygehusvæsen. Det vil politikerne i Mariager kommune da ikke give køb på. De har et ansvar over for borgerne. Vi skal tænke på, at regionerne kun skal beskæftige sig med sygehusene. Sygehuset i Aalborg er godt nok blevet udbygget, men det er jo bl.a. på bekostning af bl.a. Hobro Sygehus, der f. eks. snart har halveret sin fødselsafdeling, fra at have ca. 400 fødsler om året er der nu ca. 225 tilbage, resten af fødslerne er flyttet til Aalborg. For det er jo ikke pga. de danske kvinder kun føder ca. halvt så mange børn, men tendensen med Aalborgittis (alting flytter til Aalborg) er klar. Det har Mariagers kommunalpolitikere set, og de har trods alt kortere vej til Randers og Århus end til Aalborg. Men får vi en jysk region forholder sagen sig selvfølgelig anderledes, men det er en anden historie. Samuel Færgemand Mikkelsen pastor, Enggården 9B, Skørping

Forsiden