Energiselskaber

Så hemmeligt er forliget nu heller ikke

Kommunaldirektøren har eftersendt teksten til forliget mellem Rebild Kommune og Skørping Varmeværk.

Lige før jul skrev NORDJYSKE, at Rebild Kommune og Skørping Varmeværk har indgået forlig i tvisten om byggemodningen af den grund i Skørping Nord, som varmeværket købte af kommunen i 2007. Men i første omgang blev det kun offentliggjort, at der var indgået forlig til begge parters tilfredshed. Ikke hvad forliget gik ud på. "Parterne er enige om ikke at udtale sig yderligere om forligets nærmere indhold end hvad der følger af nærværende pressemeddelelse", skrev Rebild Kommune. Da NORDJYSKE så skrev om "hemmeligt forlig med varmeværk" og fortalte, at Erik Bejder fra Skørping Varmeværk ellers gerne havde set selve forligsaftalen offentliggjort, men at det var efter kommunens ønske, at den ikke skulle sendes ud sammen med pressemeddelelsen, sendte kommunaldirektør Erik Odder en mail til NORDJYSKE med forligsteksten og forklarede: "Efter læsning af dagens avis under overskriften "hemmeligt forlig..." må jeg konstatere, at Rebild Kommune er tillagt ansvaret for, at forligsteksten ikke er medsendt den udsendte dagsorden. Det kan hertil oplyses, at det har været Rebild Kommunes opfattelse, at dette var efter gensidig aftale mellem sagens parter. Da kommunen ikke har indvendinger mod at give offentligheden adgang til selve forligsteksten, fremsendes den hermed", skriver han og understreger, at: "Rebild Kommune respekterer i øvrigt forligets ordlyd om ikke at udtale sig i øvrigt i sagen, hvorfor der ikke herfra er yderligere kommentarer til det udsendte." Følger dommerens forslag Af den nu offentliggjorte forligstekst fremgår det slet ikke så overraskende, at kommunen og varmeværket er blevet enige om at holde sig nogenlunde til det kompromis, dommer Inger Birgitte Mikkelsen lagde op til efter den civile retssag 5. november 2010. Det betyder, at Rebild Kommune inden 1. juli 2011 anlægger kantsten, vejafvanding og ét ekstra sæt kloakstik ved varmeværkets grund. Og inden udgangen af 2011 planter kommunen også vejtræer.