Lokalpolitik

Så kan boligerne på Ø. Hurup Havn bygges

Dog skal kommunen lige have kørt mere end 30.000 kubikmeter jord fra Hadsund til Øster Hurup

ØSTER HURUP: Vejen er nu endelig banet for de allerede solgte 36 boliger på Øster Hurup Havn. Borgmester Karl Christensen har således efter de sidste detaljer er forhandlet på plads godkendt lokalplanforslaget, sådan som byrådet før sommerferien gav ham bemyndigelse til. Kuben A/S, der står for byggeriet, kender dog endnu ikke datoen for, hvornår de begynder at bygge. Det afhænger af, hvornår Hadsund Kommune får fyldt de arealer op, som kommunen i projektet har forpligtet sig til. Projektleder Michael Gaba fra Kuben udtrykker forståelse for, at kommunen ikke har lovet det færdig til en bestemt dato. Dels fremgik det fremgået af udbudsmaterialet, at man skulle undgå unødig karambolage med feriesæsonen, dels har underskrivelsen af skødet afventet, at kommunen som sælger og Kuben som køber af havnearealet skulle blev enige om udfærdigelsen. - Så længe skødet ikke har været på plads, så har kommunen jo ikke fået nogle penge, og så har de ikke kunnet påbegynde arbejdet, lyder det forstående fra Michael Gaba, der dog udtrykker håb om, at det snart falder på plads. - Måske er det allerede sket, siger han. Det mener Karl Christensen, at det er. Han bekræfter, at der har været en uenighed om størrelsen af kommunens forpligtelser, men siger også, at køber har accepteret den tolkning, som kommunen har stået fast på hele forløbet igennem. Den usikkerhed, de to giver udtryk for, skyldes, at der er tale om en juridisk afklaring, som ingen af dem har været direkte involveret i. Michael Gaba siger, at de 36 købere heller ikke kender tidspunktet for, hvornår de kan tage deres boliger i brug. - Vi har sagt, at fra vi går i jorden, så går der maksimalt ét år, inden vi er færdige. Det kan altså tidligst blive i slutningen af 2006, for kommunen begynder først at flytte de mange kubikmeter jord til september-oktober. Det er i hvert fald den plan, man arbejder efter, siger den kommunale miljømedarbejder Poul Møller, der i øvrigt oplyser, at jorden, der i dag ligger i dag på den kommunale genbrugsplads, er miljømæssigt godkendt. Der er således tale om jord, der i forvejen er godkendt, eller om, hvad han kalder for "jomfrueligt jord". det gælder eksempelvis den del, der stammer fra det areal på Norgesvej, hvor der er fældet træer og altså ryddet jord af for at give plads til byggeri dér. Poul Møller anslår, at der skal flyttes mellem 30.000 og 40.000 ton jord, og kommunen har overdraget det til rådgiver Jens Christiansen, Mariager, at sende opgaven i udbud. Karl Christensen siger, at borgerne vil blive adviseret nærmere, når jorden skal flyttes. - Der bliver jo tale om et ikke uvæsentlig antal kørsler. Mange tusinde, siger han, der hvad angår den godkendelse af lokalplanen, han har fortaget siger, at der var tale om nogle få redaktionelle ændringer, der skulle foretages. Den opgave er lagt i hænderne på Luc hyssels, A/S Landskabskonsulenterne, og man forventer fra kommunalt hold at opgaven bliver løst, når han i næste uge vender hjem fra ferie.