Turisme

Så kan der bydes

} LICITATION: Hals Kommune har sendt opgaven med at om- og tilbygge plejehjemmet Fjordparken ud i offentlig licitation. Om- og tilbygningsprojektet skal resultere i et "nyt" Fjordparken med 26 to-rums boliger, seks et-rums boliger og tilhørende servicearealer på cirka 220 kvadratmeter. Der er samlet set tale om en renovering/ombygning på cirka 1300 kvadratmeter og en tilbygning på cirka 1200 kvadratmeter. Licitationen holdes 1. februar på rådhuset i Gan-drup. } PRINCIPSAG: Kulturudvalget har endnu engang kigget på en sag, der for udvalget har udviklet sig til en principsag. Det drejer sig om et ønske fra børnehaverne Kastanien i V. Hassing og Østerladen i Hals om at få ekstra kommunale penge til et eftersyn af de to børnehavers kloakpumper. Det er en opgave, som kommunens centralrenseanlæg tidligere har taget sig af, men dén service er nu blevet sparet væk af byrådet. Aben er derfor lidt populært sagt skubbet over til kulturudvalget, der ikke har fået penge til dette område med i udvalgsbudgettet. Udvalget vil derfor nu have sagen drøftet i den kommunale chefgruppe og på et temamøde i byrådet. } SLØJD: Kulturudvalget har sagt ja til at skyde 25.000 kr. i en ny gasinstallation i sløjdlokalet på V. Hassing Skole. Et sideløbende ønske om at udskifte ventilationen i skolens naturlære/biologi-lokale har udvalget til gengæld sagt nej til. Det ville have kostet 20.668 kr. at gøre. } PPR: Kulturudvalget har sagt o.k. til at opsige det nuværende samarbejde med Dronninglund Kommune på området for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Samtidig har kulturforvaltningen fået bemyndigelse til at indlede forhandlinger med kommunens fremtidige fusionspartner, Aalborg Kommune, om en ny, fælles fremtid på PPR-området. } CAMPING-EJERE: Ægteparret Pia og Mogens Sønderkær fra Gandrup har købt den firestjernede campingplads Nordstrand Camping ved Frederikshavn til overtagelse pr. 1. februar næste år. Nordstrand Camping tæller 450 såkaldte enheder - herunder 27 hytter, cafeteria, købmandsbutik og svømmehal, og der er årligt omkring 72.000 overnatninger på pladsen.