Lokalpolitik

Så kan Lidl snart gå i gang

Byrådet sagde ja til lokalplan, der åbner mulighed for byggeri

BRØNDERSLEV:Inden længe kan den tyske varehuskæde Lidl stikke spaden i jorden til byggeri ved Jyllandsgade-Østergade i Brønderslev. Brønderslev Byråd har godkendt lokalplanen med visse ændringer. Formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), glædede sig over, at lokalplanen er tilpasset de ønsker, der har været fra beboere i området. Der var ved indsigelsesfristens udløb kommet fire indsigelser, ligesom der på to borgermøder kom en del ændringsforslag og kommentarer. Et af spørgsmålene har været ejendommen Vendsysselgade 1. I det oprindelige forslag var der stillet krav om, at dette hus ikke kunne genopføres, hvis det blev skadet eller brændte. Men dette krav er fjernet. Der kan fortsat være beboelse uden begrænsninger i muligheden for genopførelse. Antallet og placeringerne af ind- og udkørsler opretholdes, som det er vist i lokalplanforslaget. Dog kan udkørslen til Vendsysselgade rykkes 24 meter mod syd, hvorefter byggefeltet mod syd reduceres med 24 meter, der lægges til byggefeltet mod nord. Der sker en ændring, der sikrer en maksimal bygningshøjde svarende til bygningshøjden på modsatte side af Vendsysselgade og en facadehøjde på 3,50 meter. Der indføjes endvidere bestemmelser, der sikrer taghældning på 30-45 grader mod vejene. Terrænet ved bygningen skal være i niveau med fortovet. Johannes Trudslev Pedersen (S) mener, at byggeri i området Østergade-Jyllandsgade er med til at udvande Brønderslevs midtby. - Det kan ikke passe, at der kun skal være solcentre, pizzariaer, ejendomsmæglere og pengeinstitutter i Brønderslevs midtby, sagde han. Gunnar Larsen (S): Tendensen er, at det er de byer, der har centre, der overlever. Så det er godt, vi får noget flot i Østergade. Johannes Trudslev Pedersen: - Det havde været dejligt, om det var lokale firmaer, der havde etableret sig. Karsten Frederiksen: - Vi byder også velkommen til Lidl.