Lokalpolitik

Så kom regningen

DEBAT

I disse dage dumper én af regningerne fra flertalsgruppen i Hjørring Byråd (Lokallisten, Socialdemokraterne og SF) ind af brevsprækken. Jeg tænker naturligvis på ejendomsskattebilletten. I mit tilfælde med hus og sommerhus har det betydet en ekstra udgift på godt kr. 4.500,- svarende til en skattestigning på godt 35 % i forhold til 2009. Hertil kommer stigningen i kommuneskatteprocenten på 0,5 % af den skattepligtige indkomst. Jeg er sikker på, at én og anden nok skal have fået sig en overraskelse. Som det har været debatteret i disse spalter, kommer disse ekstra skatter ikke Hjørring Kommune til gode i nævneværdig grad - de ryger i statskassen, fordi man ikke har overholdt aftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Hjørring Kommune kunne ellers nok have brug for ekstra indtægter, idet kassebeholdningen ved udgangen af 2009 udgjorde et minus på hele 159 mill.kr. – resultatet af en katastrofal dårlig økonomistyring. Hvor stort dette overtræk på bankkontoen egentlig er, ses bedst af, at de skatteforhøjelser, som jeg har nævnt oven for, giver et provenu på 38 mill.kr. Overtrækket er altså mere end 4 gange større end skatteforhøjelserne, som borgerne helt sikkert kommer til at mærke. Det er i øvrigt foruroligende at se, hvor lidt flere af flertalsgruppens politikere med Knud Størup i spidsen i realiteten ved om kommunens økonomi. I forbindelse med vedtagelsen af et lån på vist 46 mill.kr. i december 2009 lovede de, at provenuet af det lån ikke skulle bruges – det skulle blot ligge som en reserve. Nu er lånet vist ikke hjemtaget endnu, men hvis det havde været det, ville det være mere end forsvundet i overtrækket på de nævnte 159 mill.kr. og dermed have været brugt. Så hvad er deres løfter værd? Men allerværst: Det vidner om en katastrofal mangel på overblik. Noget, der absolut ikke er behov for i den nuværende situation.

Forsiden