Lokalpolitik

Så lad os da få dialogen

Sæby Havn:Jeg må skynde mig at give formanden for Socialdemokraterne i Sæby, Jørgen Helledie ret i, at alle bør kunne komme til orde i debatten om Sæbys fremtid. Om end jeg synes, hans ord runger lidt hult, for det tyder lidt på, at han er træt af den debat der i øjeblikket verserer om bl.a. byggerierne på Sæby Havn. Og hvem er det, der beskylder borgerne for at være "grædekoner" og "brokrøve", når de ytrer deres holdning? Ganske vist ikke Jørgen Helledie, men så andre politikere. Men jeg tolker udtalelserne positivt og regner med, at fremover vil socialdemokraterne se positivt på en åben dialog mellem byråd og borgerne i kommunen. Og ligeledes glæder det mig meget, at Jørgen Helledie skulle have udtalt, at "alle er vel enige om at love, regler og lokalplaner skal overholdes". Specielt i teknisk forvaltning og teknisk udvalg må den udtalelse da give stof til eftertanke. Endvidere påstår Jørgen Helledie, at Sæby Kommunes Bevaringsforening er imod udvikling, herunder at der overhovedet bygges på havnen. Det er lodret forkert! Som bestyrelsesmedlem af foreningen ved jeg, at holdningen er den stik modsatte. Foreningen går ind for byggeri, men også for, at den eksisterende lokalplan overholdes. Vi er imod de mange dispensationer der gives, men har absolut ikke noget imod, at der bygges på havnen. Jørgen Helledies visioner om Sæby Havns fremtid er jeg personligt meget enig i. Nemlig at havnen skal gøres attraktiv og levende ved at bygge boliger, gerne kombineret med erhverv. Men det er ligeså naturligt, at den gældende lokalplan overholdes, så byggeri på havnen tilpasses det omkringliggende byggeri, herunder respekterer den smukke kirke, som byggeriet næsten bliver nabo til. Når viljen til dialog er tilstede, er jeg sikker på, at der nok skal findes et acceptabelt kompromis, så der kan bygges på havnen, til glæde for kommende beboere, naboer, sæbynitter og andet godtfolk, der vælger at færdes på Sæby Havn i fremtiden. Men det er selvfølgelig en forudsætning, at byråd og bygherre er villig til dialogen! Er I det?