Så længe man lever

Ungdomsuddannelser 19. september 2002 08:00

Man skal lære så længe man lever. Derfor er det vigtigt at Nordjyllands Amt har et undervisningstilbud til alle aldre, siger amtet. Gymnasier og HF-kurser er amtets almene ungdomsuddannelser, der kvalificerer til videregående uddannelser. De er gratis Voksenuddannelsescentrene, VUC, er for voksne, der har været ude af skolesystemet nogle år. På VUC gives der mulighed for at forbedre jobmuligheder såvel på de almene grunduddannelser som på HF-niveau. Andre voksne, f. eks. pensionister, benytter VUCs tilbud som en mulighed for øget livskvalitet. Brugerbetaling indførtes i nogle fag for to år siden. Nu er der udsigt til, at flere også basale fag skal koste noget. Der er syv VUC i amtet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...