Så må der skydes

Man må ikke bevidst dræbe en hund første gang, der strejfer om på ens grund. Men man har ret til at fjerne den på en hensigtsmæssig måde. Typisk ved at jage den væk. Man må godt skyde en omstrejfende hund på sin grund, hvis den angriber husdyr eller er til nærliggende fare for mennesker eller ejendom. Hvis man indenfor et år har advaret ejeren af en omstrejfende hund, må man skyde den, hvis den igen strejfer om på ens grund. Men hunden skal over lang tid være set jage af flere personer. En hanhund på jagt efter tæver i løbetid er ikke omstrejfende. Advarslen skal ske ved anbefalet brev eller gennem politiet. Kender man ikke ejeren af hunden, kan advarslen ske gennem et udbredt dagblad på egnen. Advarslen skal indeholde en beskrivelse af hunden med race, størrelse og udseende. De samme regler gælder for fjerkræ, tamkaniner, løsslupne pelsdyr, uvane husdyr og omstrejfende katte. Kilde: Peter Have, Nordjyllands Statsskovdistrikt og Lov om Mark- og vejfred.