Så må vi skære det ud i pap og bøje det i neon

LÆSERBREV

7. KLASSE: Kære skoleforvaltning, udvalgsmedlemmer og andre politikere i Rebild Kommune. Med et snuptag løser I de problemer, som en flytning af 7. klasserne giver (vi flytter da bare konfirmationen til 6. klasse, starten af tyskundervisningen flyttes da bare fra 6. til 7. klasse), men når vi forældre og lærerne kommer med løsningsforslag til de praktiske problemer, der kan være ved den nuværende model, ignoreres vi totalt. Vi føler os holdt for nar, når vi skal bruge tid, kræfter og hjerteblod på at udarbejde et høringssvar og vi så efter udvalgsmødet står med en følelse af, at medlemmerne ikke har gidet læse svarene. Måske har I læst svarene, det virker bare ikke til, at I har forstået indholdet. Så må vi jo skære det ud i pap og bøje det i neon. Helt overordnet er der for hvert argument for at flytte efter 6. klasse et modargument: Vi har ikke fået tilbagemeldinger fra overbygningsskolerne om, at vore elever fra Ravnkilde skiller sig ud rent fagligt til den negative side. Der er efter vores opfattelse ingen dokumentation for, at det skulle give en større faglig kvalitet i undervisningen og skabe bedre resultater i prøver og tests at flytte 7. klasserne til overbygningsskoler. Vi er helt rolige på vores børns vegne, også i betragtning af, at de generationer, der har skabt verden af i dag gik i skole i 7 år, hver anden dag og kun om sommeren. Mennesker i dag, herunder også mange børn og unge presses fra alle sider og kanter. Nogle får stress og andre sygdomme. Tendensen er klar ¿ det kan ikke gå hurtigt nok! Ved at bevare 7. klasse på Ravnkilde Skole bevares også den mere sociale dimension af skoleforløbet. Det drejer sig i sidste ende om ¿det hele menneske¿ - at nå at lære sig selv at kende som person, inden de vigtige valg skal træffes. Vi vil ikke medvirke til en bevidst eller ubevidst nedklassificering af de sociale kompetencer og en misforstået forrykkelse af den enkelte elevs modenhed og erfaring. Det er skolebestyrelsens opfattelse, at det vil have konsekvenser for lokalsamfundet at miste 7. klasse. Flytning af 7. klasse kan nemt signalere, at der lægges mere vægt på afvikling end på udvikling af lokalsamfundet. Det er af afgørende betydning for tilflytning til Ravnkilde og andre landsbysamfund (som Rebild kommune hovedsagligt består af), at der er tryghed om skolens fremtidige eksistens. Selv folkeskoleloven ser overgangen fra 7. til 8. klasse som en naturlig skillelinje: Voksne kan deltage i undervisningen på 8. til 10. klassetrin, valgfag, praktik og karakterer findes i 8. til 10. klasse, en klasse kan omfatte flere klassetrin fra 1. til 7. klassetrin (§§ 3, 9, 13 og 25). Det samme gør friskoleloven: En friskole skal omfatte mindst 1. til 7. klassetrin (§ 1). Generelt synes argumenterne for et skoleskift efter 6. klasse at være begrundet i faglige, ressource- og koordineringsmæssige hensyn, mens argumenter for et skoleskift efter 7. klasse handler om personlige og sociale hensyn eller hensyn til skolen/lokalsamfundet. Vi synes også, at det er så svært at forstå, hvorfor skolestrukturen skal være ens i hele kommunen. Mangfoldighed og reelle valgmuligheder har også historisk set vist sig at være vejen til at skabe de enere, som Danmark skal leve af i fremtiden - ikke stordrift og ensretning. Som også kommunens egen kvalitetsrapport viser, er Ravnkilde Skole en velfungerede skole med et godt fagligt miljø, engagerede medarbejdere og elever, der trives i trygge rammer. Eleverne står ikke fagligt tilbage for deres nye klassekammerater, når de starter i 8. klasse på Sortebakkeskolen. Hvorfor diskuterer vi egentlig en flytning? Vi kan kun tro, at det er et forsøg på at udsulte de små skoler. Lur mig, om ikke et par stykker eller tre vil være lukket om nogle år, med netop de argumenter, som vi nu fremfører for at få lov til at beholde vores 7. klasse: - at det faglige niveau er forringet, - det ikke er attraktivt for lærere at søge ledige jobs på skolen - økonomien er stram, fordi pengene følger den enkelte elev (Her er det også til stor ¿hjælp¿, at Rebild Kommune er den kommune i regionen, ja måske i hele Danmark, der bruger færrest penge på sit skolevæsen). For bare at nævne nogle argumenter¿ Og så er der også børnene med de særlige behov. De børn, som ifølge det nye oplæg til kommunens skolepolitik skal kunne rummes i folkeskolen. Kære politikere - er I klar over, hvor mange støttekrævende børn, der går rundt på de små skoler uden al den støtte, de ville have brug for, hvis de gik på en stor skole? Det er en del. På de små skoler ser man dem ikke som decideret støttekrævende, fordi rammerne gør, at både personale og elever kan rumme dem. For netop disse børn er det vigtigt med et lille og overskueligt miljø - det er det, de små skoler kan præstere. Ved at flytte 7. klasserne og dermed fjerne elevgrundlaget på nogle skoler, så rykker I også tæppet væk under de skoler, som magter at leve op til rummeligheden. Det er et politisk valg, om man synes, at tilbuddet om undervisning på mindre skoler helt skal overlades til det private skolevæsen. Hvis man synes det, er det vejen frem at fjerne 7. klasse fra de mindre skoler. I forvejen er Ravnkilde Skole (og også Haverslev Skole) trængt af friskoler, der tilbyder skole + SFO til færre penge end kommunen samt skolegang fra 0. til 10. klasse. Og der dukker jo sikkert nogle flere friskoler op, når de små kommunale skoler lukker.... Det kunne vi godt tænke os at kende de forskellige partiers synspunkt på ¿ p.t. er vi kun sikre på SF og R, der har meldt ud, at de ønsker at bevare folkeskolen ¿ også i de mindre bysamfund. Vi kan sprælle lidt, men afgørelsen er jo nok taget. Arbejdsgruppemøder, følgegruppemøder, høringssvar ¿ spil for galleriet. Men når I nu tager vores 7. klasse, så husk, at der skal følge penge med ¿ til de små skoler.

Breaking
Følg snestormens rasen live - politiet vil have lastbilerne af vejene
Luk