Aalborg

så mange søgte ind i FJOR

Aalborg Universitet satte ny rekord i 2007: Hele 2500 nye studerende blev optaget. Tallet havde ligget omkring 2000 i en årrække. I virkeligheden var det samlede antal nye hoveder omkring 4000, for cirka 1000 gik ind undervejs i uddannelserne, først og fremmest ved at tage fat på kandidatdelen. Dertil kom cirka 500 udenlandske studerende. University College Nordjylland er opstået siden sidste sommer. Dengang var det fordelt på Sundheds CVU og CVU Nordjylland, men uddannelserne var de sammen. 215 havde pædagoguddannelsen i Aalborg øverst på listen i fjor, mens seminariet i Aalborg tiltrak 213 som førsteprioriteter. Begge tal var udtryk for markante fald. Af sundhedsuddannelserne holdt jordemødre, fysioterapeuter og radiografer skansen, mens både sygeplejersker og ergoterapeuter måtte notere markant tilbagegang.