EMNER

Så meget klager Post Danmarks kunder:

Stigningen i antallet af klager mod Post Danmark er steget markant siden 2001 – klagerne skyldes i høj grad, at forsendelsen forsvinder: 2001: 52.930 klager i alt. 41.857 skyldtes, at brevet eller pakken forsvandt. 10.161 skyldtes beskadigelse eller manglende indhold. 2002: 56.260 klager i alt 43.991 skyldtes, at brevet eller pakken forsvandt 11.063 skyldtes manglende indhold eller beskadigelse 2003: 57.643 klager i alt. 45.117 skyldtes, at brevene eller pakkerne forsvandt. 11.502 skyldtes beskadigelse eller manglende indhold 2004: 69.583 klager i alt. 52.318 skyldtes, at breve og pakkerne forsvandt 14.765 skyldtes beskadigelse eller manglende indhold