Frederikshavn

Så meget personale er der i Leve Bo:

[ En gruppeleder har ansvaret for plejen i tre huse med tilsammen 30 lejligheder, og hertil har hun cirka 30 medarbejdere (hel- og deltidsansatte) at dække døgnet med. [ Der er to mindst to fastansatte på arbejde i dagtimerne i hvert hus, desuden et antal elever, jobtræningspersoner og flexjobbere. [ Aftenvagten er planlagt med to i hvert hus,. [ Nattevagten består af et korps på seks, hvoraf to er på arbejde ad gangen. [ Et hus med demente beboere har ekstra personaledækning. Leve-Bo miljøerne er underlagt økonomistyring og ikke normeringsstyring. [ Kilde: Områdeleder Hanne Holmberg