Lokalpolitik

Så OK da til at flytte tank

Benzintank blev grundigt diskuteret igennem i byrådet

SKØRPING:Efter en lang og lidenskabelig diskussion har byrådet nu taget en beslutning om den famøse flytning af OK-benzintanken i Skørping Centret. Enden på det hele blev, at tankanlægget som oprindelig planlagt flyttes om på den vestlige side af posthuset. Beslutningen blev senere fulgt til dørs på den lukkede del af byrådsmødet: Skørping Kommune køber 415 kvadratmeter centerjord af Danske Bank og lejer arealet ud til OK Benzin. - Betingelsen er, at OK anlægger 10 nye parkeringspladser. Til gengæld slipper benzinselskabet ifølge kontrakten for at betale leje i de første fem år, oplyser borgmester Børge Olsen (S). Skørping Kommune skal betale 175.000 kr. for arealet. Men byrådspolitikerne var vidt omkring, før de landede ved udgangspunktet for debatten. Som tidligere beskrevet her i NORDJYSKE er der på det seneste fremlagt mange nye ideer til alternative placeringer af tanken. Borgmesteren indledte med at gøre rede for, at Scleroseforeningen har foretrukket at bygge de otte handicapboliger lige netop på Skørping Centrets nordøstlige parkeringsplads, hvor OK-tanken så ligger i vejen. - Rytters Plads og Markedspladsen var også inde i billedet, men de valgte Skørping Centret, sagde Børge Olsen og henviste også til, at borgerne under udarbejdelsen af det store byfornyelsesprogram pegede på netop området i Skørping Centret til boligbyggeri. Leon Sebbelin (R) indvendte, at man i det arbejde ikke havde taget højde for en ny placering af en benzintank i midtbyen. - Det er nogenlunde den dårligst tænkelige løsning, mente han om vestsiden af posthuset og stillede et forslag om at udsætte sagen, indtil man nærmere havde belyst tre alternative kombinationer: 1. OK-tanken placeres på banearealet som foreslået af Søren Jensen (S), og boligerne bygges som planlagt. 2. OK-tanken bliver, hvor den er, og boligerne bygges på Markedspladsen. 3. OK-tanken placeres på Markedspladsen, og boligerne bygges som planlagt. Kun Sebbelin selv stemte imidlertid for forslaget, mens fem undlod at stemme, og de resterende 11 stemte imod. Søren Jensen talte varmt for at flytte OK-tanken ned på banearealet, hvor man samtidig kunne renovere pendlerparkeringspladserne og gøre plads til byens tunge køretøjer. Han foreslog at pålægge økonomiudvalget at kontakte Banestyrelsen og Skørping Varmeværk med henblik på at erhverve jordstykkerne ved banen. Det stemte fire for, de øvrige var Svend Hørsman, Annie Ovesen og Flemming Møller Mortensen (S). Sidstnævnte ville dog ikke placere OK-tanken der: - Det ville ikke klæde området, som i virkeligheden er den smukkeste vinkel at se Skørping på, mente han. Tre undlod at stemme, mens 10 stemte imod Søren Jensens forslag. Endelig var der økonomiudvalgets oprindelige indstilling, som 11 stemte for, mens Søren Jensen, Leon Sebbelin, Mogens Schou Andersen og Annie Ovesen stemte imod. Svend Hørsman og Mette Busk undlod at stemme.