Fodbold

Så sætter vi igen pris på den nordjyske idræt

Den fjerde i rækken af modtagere af Den Nordjyske Idrætspris skal findes - og forgyldes

AALBORG:Tre lykkelige prismodtagere har siden årtusindskiftet kunnet glæde sig over hver at være begavet med en check på 100.000 kr - og den varme anerkendelse, der har ligget i, at de er blevet udnævnt til modtagere af Den Nordjyske Idrætspris. De glade givere, Spar Nord Bank og NORDJYSKE Stiftstidende, har med prisens indstiftelse gerne villet påskønne det store og flotte arbejde, der ydes på de mange sportsarenaer i landsdelen, og som resulterer i både flotte resultater rent elitemæssigt, som sundt og livskabende aktivitet i bred forstand blandt de mange tusinde, som tager del i idrættens mangfoldige vifte af tilbud, enten som trænere, ledere eller aktive. Den påskønnelse, der ligger i at sætte en idrætspris på spil, vil Spar Nord Bank og NORDJYSKE Stiftstidende gerne fortsætte, og derfor står vi nu over for at uddele prisen for fjerde gang. Det er fornemme navne, som kan sættes på de tre første udgaver af prisen: Badmintonspilleren Mette Sørensen, Triton. HIK Aalborg's volleyball herrehold. Svømmeren Majken Thorup, AS Aalborg. Hvilket navn skal føjes til denne række? Emner skal indstilles Det lader vi, i lighed med de forgående år, læserne og bankens kunder være medbestemmende om, idet vi fastholder princippet med, at det er netop læserne og bankkunderne, som indstiller emner til prisen, mens det er en komité af idrætsledere, repræsentanter for de to prisgivere og så sidste års prismodtager, som træffer valget. Den Nordjyske Idrætspris har et bredt sigte, idet vi i fundatsen, der kan læses nederst på siden, opremser en række kriterier, vi lægger til grund for kåringen. Det hele tager sigte på, at såvel elite som bredde kan indstilles, at amatører i denne sammenhæng konkurrerer på lige fod med professionelle - men med den væsentlige forudsætning, at det er en nordjysk idrætsudøver, en klub eller et hold, der alene kan modtage hæderen og de 100.000 kr. Det turde hermed også være slået fast, at prisen ikke kan søges. Det er en pris, man indstilles til - og som man i heldigste fald udvælges til at modtage. Derfor vil vi nu gerne appellere til alle vore læsere og til Spar Nord Banks kunder om at tage fat, og sende os forslag til, hvem vi skal påskønne med prisen i 2003. Vi ser naturligvis gerne forslagene ledsaget af gode, saglige begrundelser. Det letter komitéens arbejde, at der er noget materiale at forholde sig til - men i øvrigt vil vi naturligvis indhente de oplysninger om alle kandidater, der måtte være relevante at fremlægge for komitéen, når den tid kommer. Vær opmærksom på, at prisen er en årlig uddeling. Derfor er det også en idrætspræstation, der har fundet sted i det forløbne år, der skal vægtes. Det er altså ikke en opsamlingspris for flere års godt og ihærdigt arbejde. Giv en begrundelse Vi vil i den kommende tid med jævne mellemrum bringe en kupon her på sportssiderne, som man kan udfylde med sin eller sine kandidaters navne, sende eller aflevere til os eller i Spar Nord Banks afdelinger - og altså gerne ledsaget med uddybende oplysninger. Så vil vi holde styr på alle navne, og fra tid til anden notere dem her i spalterne, så det er muligt at følge med i en forhåbentlig støt voksende kandidatliste. I fjor nåede vi op på ikke færre end 106 kandidater. Det var ikke en let opgave for komitéen at sortere. Især ikke i slutfasen. Men det arbejde tager komitéen gerne på sig igen i år. Vi vil hellere være sikre på, at den mest værdige prismodtager er i feltet, end at det er et begrænset felt, der måske savner lige præcis den rette. Vi har i årets løb her i spalterne omtalt mange, specielt elitemæssige, flotte resultater, nordjyder har stået bag - men det kunne jo godt være, at den helt rigtige prismodtager gemmer sig et andet sted i den nordjyske idræt. Det er her, vi håber på læsernes og bankkundernes hjælp, viden og indsigt. Fra i dag kan kandidater indstilles. Det er muligt at indstille kandidater til og med påske, således at alle forslag, vi har i hænde inden tirsdag 22. april, vil være med på bordet, når komitéen samles. Prisoverrækkelse 18. maj Selve prisoverrækkelsen vil finde sted i Aalborg Stadionhal, i forbindelse med AaB's hjemmekamp i Superligaen i fodbold mod Brøndby, søndag 18. maj. Vi sørger for at invitere repræsentanter for idrætslivet i Nordjylland, så kulissen kan blive den bedst mulige. Og vi glemmer ikke læserne og bankkunderne, for i forbindelse med indsendelse af kandidatforslag vil vi trække lod om 20 gange to billetter til kåringen - og efterfølgende adgang til kampen AaB-Brøndby. Dagen efter kåringen vil NORDJYSKE Stiftstidende bringe en farverig og fyldig reportage fra prisuddelingen, så nordjysk idræt endnu en gang kan få lidt af den påskønnelse, den så rigeligt har fortjent. Der arbejdes utrolig godt og seriøst rundt om i landsdelens klubber og foreninger, og det giver sig udslag i mange fine resultater. Vi håber, alle vil være med til at fremhæve nogle af de flotteste bedrifter, så vi kan sætte trumf på med den fornemme hæder og ikke mindst den altid meget velkomne honorering: 100.000 kr.