Arbejdsmarked

Så sig det da højt

Det er da utroligt, så aggressive og lidet progressive fagbevægelsens folk kan blive, når man tilsyneladende træder dem lidt over tæerne og antaster deres helligdomme.

Som nu her senest tillidsmanden for Dansk Metal i Aalborg, Bjarne Sørensen. Frustrationen omkring mit indlæg (4. oktober) om ordentlig integration af de fremmede, vi har lukket ind i vort land på arbejdsmarkedet, slår ud i lys lue hos Bjarne Sørensen (9. oktober), utvivlsomt fordi det kgl. danske socialdemokrati er gået bagud af dansen, hvad angår indflydelse på udviklingen i dette land. Denne position har Villy Søvndal (SF), i øvrigt uden de store armbevægelser, stille og roligt overtaget. Thi han er ikke angst. Tidligere har socialdemokrater da godt kunne tænke klart og progressivt ind imellem, til benefice for alle i samfundet. Men nu trækker man sig i sig selv, også hvad angår bedrede forhold for vore fremmede. Så derfor: Sig det da højt og klart i stedet for på papiret at lade som om. Lad os da bare fortsætte med at byde nydanskerne en håbløs voksenundervisning samt aktivering af en og anden art, fremfor, som jeg foreslår, en indslusningsløn, så de lærer vort vanskelige sprog og vore specielle danske omgangformer på en arbejdsplads. Rigtigt, ikke alt er perfekt i USA, nøjagtig som tilfældet er i vort fædreland. Men det behøver vel ikke at være årsag til ikke at kigge på andre modeller end de i fagbogen for fagbevægelsen foreskrevne. Men det vil Metals mand i Aalborg, Bjarne Sørensen ikke høre tale om. Det er langt bedre at tage afstand til de stygge kapitalister, virksomhedsejerne blandt andre. Længere i sin udvikling er Bjarne Sørensen altså ikke kommet. Og det er da synd for ham.