Brønderslev

Så skal der fis–kes

Med–lem–mer–ne af Klok–ker–holm Sports–fis–ker–for–en–ing har nok at hyg–ge sig med i juni.arkivfoto

Med–lem–mer–ne af Klok–ker–holm Sports–fis–ker–for–en–ing har nok at hyg–ge sig med i juni.arkivfoto

@Brød.8.note-firkant-fremh:KLOK–KER–HOLM: Klok–ker–holm Sports–fis–ker–for–en–ing kan i juni må–ned byde på Kar–pe Fish In. Det fo–re–går i Øs–ter Møl–les–ø ved Dron–ning–lund fre–dag 9. juni. Det er en kom–bi–na–tion af kon–kur–ren–ce og de–mon–stra–tion, hvor til–mel–ding til fo–re–nin–gen er nød–ven–dig. Lør–dag 17. og søn–dag 18. juni klok–ken 09 fis–kes der i sports–fis–ker–for–en–in–gen end–vi–de–re ef–ter ged–de og abor–re ved nog–le lån–te søer ved Lang–holt. Og da der kun kan del–ta–ge 16 fis–ke–re hver dag, er til–mel–ding også her nød–ven–dig, hvis man vil med. Juni må–neds sid–ste ar–ran–ge–ment i sports–fis–ker–for–en–in–gen er en hav–tur med m/s Mil–le fra Hirts–hals. Det sker søn–dag 25. klok–ken 08, og den–ne kyst–tur er ef–ter torsk og mak–rel.