Så skal der skæres dybt i budgetterne

Hans J. Callesen
Anet­te Jør­gen­sen: - Det er jeg da ikke til­freds med. Min dreng har gan­ske vist ikke væ­ret i vug­ge­stu­en ret læn­ge, men med det, jeg ken­der til den, kan jeg ikke se, hvor de skal skæ­re ned. Det kan de ikke uden, at det gi­ver sto­re for­rin­gel­ser, og det er synd, for vug­ge­stue er po­pu­lær. Og det skul­le den ger­ne fort­sæt­te med at være.foto: carl th. poulsen
Skagen 23. september 2006 06:00

SKAGEN: Børnehaver og skolefritidsordninger i Skagen skal spare 9-14 procent på budgetterne, når storkommunen er en realitet ved årsskiftet. Institutionerne rammes af den generelle besparelse på tre procent, men den kommunale harmonisering af udgifterne rammer endnu hårdere. Vi gik på gaden for at få skagboernes reaktion.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...