Skagen

Så skal der skæres dybt i budgetterne

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ran­di Bid­strup: - Jeg sy­nes for­hol­de­ne i Skagen er fine, som de er nu, og det me­ner ikke, de skal lave om på - og da slet ikke til no­get, som er rin­ge­ne. En be­spa­rel­se kan jo be­ty­de, at der bli­ver fær­re pæ­da­go­ger, og så må de, som bli­ver til­ba­ge, til at løbe end­nu hur­ti­ge­re.foto: carl th. poulsen

SKAGEN:Børnehaver og skolefritidsordninger i Skagen skal spare 9-14 procent på budgetterne, når storkommunen er en realitet ved årsskiftet. Institutionerne rammes af den generelle besparelse på tre procent, men den kommunale harmonisering af udgifterne rammer endnu hårdere. Vi gik på gaden for at få skagboernes reaktion.